Budżet powiatu uchwalony

W czwartek, 21 grudnia, Rada Powiatu podjęła uchwałę budżetową na rok 2018. „Za” było 19 radnych, 4 „przeciw”, 4 wstrzymało się od głosu.

Planowane dochody wynoszą ponad 239,2 mln zł, a przyszłoroczne wydatki kształtują się na poziomie 234,1 mln zł – w tym 27,3 mln zł to wydatki majątkowe. Nadwyżkę budżetu w wysokości ponad 5 mln zł przeznaczono na spłatę długu zaciągniętego w latach poprzednich oraz na wykup obligacji komunalnych. Ustalono 38 zadań inwestycyjnych, przeznaczając na nie 27,2 mln zł. Do największych i najbardziej kosztownych zadań należą:

– przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej oraz termomodernizacja budynku LO przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie (4,3 mln zł),

– przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Szpitalnej w Piasecznie (2 mln zł),

– rozbudowa i przebudowa drogi 2816W (Pilawa-Sobików) wraz z budową wiaduktu nad

linią PKP (2,3 mln zł),

– rozbudowa budynku starostwa przy ul. Czajewicza (2,5 mln zł),

– termomodernizacja budynków DPS w Konstancinie (1,6 mln zł),

– modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach-Łbiskach (1 mln zł),

– przebudowa drogi powiatowej 2814W Piaseczno – Chylice – Chyliczki (1 mln zł).

Tradycyjnie już, procentowo największą pozycję w budżecie stanowi oświata (27,5%). W 2018 roku przeznaczono na nią 64,3 mln zł i ustalono 10 zadań inwestycyjnych. Na drugim miejscu jest pomoc społeczna (22,1% wszystkich wydatków) z 35,8 mln zł.

Warto podkreślić, że ponad 21 % planowanych na 2018 r. wydatków bieżących stanowią obligatoryjne wpłaty do budżetu państwa, tzw. „janosikowe”, które wzrośnie o 2,4 mln zł i wyniesie aż 45,4 mln zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *