Referendalny Galimatias

W dniu 28 kwietnia 2017 roku w Sejmie RP poseł Jacek Sasin poinformował o wycofaniu poselskiego projektu ustawy o ustroju m. st. Warszawy. Przez ponad 3 miesiące samorządy okołowarszawskie żyły tylko wizją budowy nowej metropolitarnej jednostki samorządowej. Były debaty, ankiety, spotkania z mieszkańcami. Efektem tego były podjęte uchwały o ustanowieniu referendów lokalnych w sprawie nowego ustroju m. st. Warszawy i włączenia gmin podwarszawskich do nowego powiatu warszawskiego. Referenda ustanowiono w Konstancinie-Jeziornie, Piasecznie i Lesznowoli. Czy teraz wobec wycofania ustawy, gminy wycofają swoje referenda lokalne?

OBAWY SAMORZĄDÓW

Poselski projekt ustawy o ustroju m. st. Warszawy od początku budził wiele emocji i obaw podwarszawskich samorządów. Po pierwsze błędem ustawodawcy był tryb przeprowadzania ustawy. Projekty poselskie nie przechodzą uzgodnień międzyresortowych, konsultacji społecznych i publicznych. Drugim błędem był już wspomniany brak konsultacji społecznych.

Poselski projekt ustawy o ustroju m. st. Warszawy wpłynął do Sejmu RP 30 stycznia 2017 roku. Zakładał on obligatoryjne włączenie do nowego powiatu 32 gmin podwarszawskich, a także likwidację 7 powiatów: piaseczyńskiego, pruszkowskiego, grodziskiego, warszawskiego-zachodniego, legionowskiego, wołomińskiego i otwockiego. Mimo tak poważnych zmian administracyjnych nie zapoznano się przed wpłynięciem projektu do Sejmu RP ze zdaniem samorządowców, społeczności lokalnych, ani organizacji pozarządowych. Efektem tego był duży opór społecznych do planowanych zmian administracyjnych, który znalazł swoje odzwierciedlenie w referendum lokalnym w Legionowie. Na zadane pytanie referendalne: Czy jest Pan/Pani za tym, żeby m. st. Warszawa jako metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego, objęła Gminę Miejską Legionowo?” odpowiedziało, aż 46% mieszkańców uprawnionych do głosowania. W tym 94% głosujących były przeciwko przyłączeniu Legionowa do nowej metropolitarnej jednostki samorządowej.

WĄTPLIWOŚCI I PYTANIA SAMORZĄDOWCÓW

Wiele pytań i wątpliwości dotyczących nowej ustawy mieli także samorządowcy z powiatu piaseczyńskiego. W Konstancinie-Jeziornie zwrócono uwagę na charakter uzdrowiskowy gminy. Spore wątpliwości w tej mierze przedstawiła Radna powiatowa pani Maria Mioduszewska (Nasza Gmina, Nasz Powiat) – Miałabym wiele pytań do autorów i twórców ustawy, zwłaszcza gdy chodzi o rozwiązania dotyczące przyszłości gminy uzdrowiskowej jaką jest gmina Konstancin-Jeziorna. Wszak dotyczą tej gminy nie tylko regulacje zawarte w ustawie o samorządzie gminnym, ale również w ustawie o uzdrowiskach, lecznictwie uzdrowiskowym i gminach uzdrowiskowych. Dla Konstancina i jego mieszkańców, a także mieszkańców Warszawy uzdrowiskowy charakter gminy K-J i realizacja lecznictwa uzdrowiskowego powinny być priorytetem. Dlatego tak ważna jest pełna wiedza na temat proponowanych zmian. Występowałam do pana Starosty Piaseczyńskiego z wnioskiem o spotkanie radnych i zainteresowanych mieszkańców z twórcami projektu nowych rozwiązań, niestety do takiego spotkania nie doszło – zakończyła radna.

W uzasadnieniu do uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w Konstancinie napisano, że wprowadzenie proponowanych zmian ogranicza suwerenność podstawowych jednostek samorządu terytorialnego, jakimi są gminy. Dodatkowo uzdrowiskowy status gminy Konstancin-Jeziorna może po włączeniu jej do miasta stołecznego Warszawy zostać utracony wobec ograniczenia podmiotowości gmin wchodzących w skład projektowanej aglomeracji warszawskiej.

W Lesznowoli podczas nadzwyczajnej sesji Rady Gminy pani wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik w swojej wypowiedzi zwróciła uwagę na niedostatki legislacyjne poselskiego projektu ustawy o ustroju m. st. Warszawy – W związku z pojawieniem się projektu ustawy o ustroju m. st. Warszawy zabrakło szczegółowych odpowiedzi na wiele nurtujących naszych mieszkańców pytań. Zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie ustrojowe, o kwestie kompetencyjne, a także kwestie finansowania nowego organizmu metropolitarnego – podkreśliła w swojej wypowiedzi pani Wójt.

PRZEDWCZEŚNIE OGŁOSZONE REFERENDA LOKALNE?

Zdaniem zwolenników poselskiego projektu ustawy o ustroju m. st. Warszawy referenda lokalne zostały przedwcześnie ogłoszone, ze względu na trwające do 23 kwietnia 2017 roku konsultacje metropolitarne prowadzone przez członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości. Na tą kwestię zwracał uwagę podczas sesji Rady Miejskiej w Piasecznie radny Michał Mierzwa (Prawo i Sprawiedliwość) – Przegłosowane na 4 czerwca referendum w Gminie Piaseczno jest przedwczesne. Powinniśmy poczekać na oficjalne wyniki konsultacji społecznych dotyczących utworzenia metropolii warszawskiej, które dopiero się zakończyły. Przypominam, że wyniki mają zostać przeanalizowane przez Narodowe Centrum Samorządu Terytorialnego, a kształt ustawy na pewno ulegnie zmianie. Referendum powinno dotyczyć ostatecznej wersji ustawy metropolitalnej, aby mieszkańcy mogli odnieść się do konkretnych jej zapisów – mówił na sesji radny.

W podobnym tonie wypowiedzi udzielił wiceprzewodniczący Rady Powiatu Piaseczyńskiego Sergiusz Muszyński (Prawo i Sprawiedliwość) – Poseł Jacek Sasin poinformował, że w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych pierwotny projekt ustawy o metropolii warszawskiej zostanie wycofany z parlamentu, a analizą uwag zebranych od mieszkańców zajmie się Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Ciekawe, co władze gmin zrobią teraz z przedwcześnie ogłoszonymi z przyczyn politycznych referendami? Kilka dni temu ostrzegałem, że wynikiem konsultacji może być zupełnie inny kształt ustrojowy metropolii, a nawet wycofanie projektu. Niestety, radni gmin okazali się na tyle nierozsądni, że woleli szastać publicznymi pieniędzmi na referenda, w sytuacji gdy wciąż trwały konsultacje społeczne. Referenda organizowano nad czymś, czego w ostatecznym kształcie nie było – podkreślił wiceprzewodniczący Rady Powiatu.

CZY REFERENDA LOKALNE ZOSTANĄ WYCOFANE?

Poselski projekt ustawy o ustroju m. st. Warszawy został wycofany z Sejmu RP w dniu 28 kwietnia 2017 roku. Coraz głośniej są podnoszone głosy, że gminy, które ustanowiły referenda lokalne w sprawie nowego ustroju m. st. Warszawy powinny uchylić swoje uchwały w tej sprawie. Zwraca na to uwagę radny Zbigniew Mucha (Mazowiecka Wspólnota Samorządowa) – Ponieważ projekt ustawy o metropolii warszawskiej został wycofany z parlamentu, więc tym samym uchwały, w tym uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie o przeprowadzeniu referendum w tej sprawie, stają się bezprzedmiotowe i powinny zostać przez organy je podejmujące uchylone. Cel został osiągnięty i prace nad projektem, wg zapewnień PiS-u, rozpoczną się od nowa. Nie ma zatem powodu do przeprowadzania referendum i niepotrzebnego wydawania pieniędzy podatników. Gdyby jednak Rada Miejska tej uchwały nie uchyliła, to byłby to niezbity dowód na to, że nie o ustawę, jej treść i interes mieszkańców chodziło, a o walkę polityczną i interesy partyjne – zakończył radny.

NOWY PROJEKT USTAWY DO SZERSZYCH KONSULTACJI?

Podczas konferencji w dniu 28 kwietnia 2017 roku w Sejmu RP poseł Jacek Sasin podkreślił, że wyniki konsultacji ws. projektu zostaną przekazane do Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego by eksperci współpracujący z Instytutem dokonali analizy uwag i informacji mieszkańców. Najlepszą drogą byłaby droga budowania, czy stworzenia projektu rządowego w oparciu również o tę dyskusję i w oparciu o te uwagi mieszkańców, które zostały zgłoszone – stwierdził poseł.

Autor: Kamil Myszyński

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *