Prażmów Kierunek Zmiana

Maciej Michalski – wicewójt Gminy Prażmów w kadencji 2010-2014, niezależny kandydat w wyborach samorządowych 2018 na stanowisko wójta Gminy Prażmów.

Przez cztery lata współpracował Pan z wójtem Grzegorzem Pruszczykiem. Co wówczas udało się zrobić dla Gminy Prażmów?
Udało nam się wyznaczyć pewien kierunek rozwoju gminy. W trakcie czterech lat: podpisaliśmy porozumienie kanalizacyjne z gminą Piaseczno, wprowadziliśmy autobusy tzw. elki, w porozumieniu z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie, przeprowadziliśmy inwestycje przy szkołach, takie jak place zabaw, czy boiska. Naszym następcom zostawiliśmy także gotowe plany rozbudowy szkoły w Uwielinach. Wyznaczyliśmy kierunki działania, które przez obecnych włodarzy są realizowane nieudolnie i z ogromnymi opóźnieniami.

Na konwencji Prawa i Sprawiedliwości, gdzie prezentowano kandydatów na wójtów i burmistrzów popieranych przez tą partię w powiecie piaseczyńskim, zauważył Pan, że podatki od środków transportu w Gminie Prażmów są stosunkowo wysokie w porównaniu z sąsiednimi gminami jak: Piaseczno czy Lesznowola.
Uważam, że należy odzyskać zaufanie przedsiębiorców w tym zakresie. Mam sygnały płynące od lokalnych przedsiębiorców, którzy w tracie tej kadencji samorządowej wyprowadzili swoją działalność gospodarczą poza gminę Prażmów. Co to oznacza dla gminy? Spadek dochodów podatkowych. Przejrzałem politykę podatkową naszych sąsiadów i innych gmin w Polsce. Na tej podstawie twierdzę, że gmina Prażmów ma wszelkie dane ku temu, żeby odzyskać zaufanie naszych lokalnych przedsiębiorców, obniżając podatki od środków transportu.

Lokalne podatki stanowią bardzo ważną część budżetu każdej gminy. To z nich można realizować wiele potrzebnych dla mieszkańców inwestycji. Jakie inwestycje chce Pan zrealizować w gminie Prażmów, kiedy zostanie Pan wójtem na nową kadencję samorządową?
Najbardziej oczywiste to: chodniki, latarnie, czy choćby poprawienie standardu dróg lokalnych. Bardzo ważną część mojego programu będą stanowiły inwestycje w kanalizację i gazyfikację. Chcę także tworzyć miejsca integracji społecznej, w których mieszkańcy będą mogli się spotykać, czyli kluby i świetlice wiejskie. Uważam też, że trzeba wypracować zasady przejmowania od zainteresowanych mieszkańców dróg prywatnych, które na przestrzeni lat zmieniły swoją funkcję i stały się de facto drogami publicznymi, stanowiąc nieraz spory kłopot dla ich właścicieli.

Ostatnio w mediach opisywano kuriozalne zapisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Gminy Prażmów, które zakładają 25-krotny wzrost liczby ludności. Czy te plany zamierza Pan poddać weryfikacji?
Trzeba zaspokoić potrzeby obecnych mieszkańców, a w mniejszym stopniu myśleć o mieszkańcach przyszłych. Trzeba zweryfikować wprowadzone miejscowe plany i odpowiedzieć sobie na pytanie: czy tam, gdzie wiele lat temu ustanowiono zabudowę mieszkaniową, nie należałoby rozszerzyć możliwości prowadzenia usług, parkingów itp.? Konsekwencją obecnych planów jest wprowadzenie się nowych mieszkańców, którzy stają się konsumentami usług. Taka jest konsekwencja obecnej planistyki. W nadchodzącej kadencji samorządowej trzeba zweryfikować wszystkie miejscowe plany we współpracy z mieszkańcami. Jako wójt chcę organizować dyskusje publiczne nad planami miejscowymi we wsiach, których te plany dotyczą.

O dialogu społecznym wszyscy mówią w trakcie kampanii samorządowej. Po jej zakończeniu często zapomina się o mieszkańcach. Pan wielokrotnie podnosił na spotkaniach, że istotą samorządności jest dialog i współpraca ze społecznością lokalną. Na jakim fundamencie chce ją Pan zbudować?
Uważam, że trzeba bardziej zaufać mieszkańcom. Są oni coraz bardziej świadomi swoich praw i coraz bardziej precyzyjnie komunikują się z samorządem. Dlatego zamierzam wprowadzić istotne zmiany w komunikacji gmina → mieszkańcy. Chciałbym wprowadzić system konsultacji społecznych. Mam na myśli zarówno spotkania bezpośrednie, jak i wykorzystanie możliwości komunikacji elektronicznej, np. możliwość spotkań z wójtem na czacie internetowym (taką formę kontaktu praktykuje już wiele gmin wiejskich w Polsce). Przykładem takich elektronicznych konsultacji była również zorganizowana przeze mnie na stronie powiatu ankieta dotycząca wznowienia ruchu pasażerskiego na Linii Kolejowej 12 (tzw. towarowej).

Zaproponował Pan hasło: Prażmów kierunek zmiana. Czy w ten symboliczny sposób, chciał Pan zakomunikować wyznaczenie nowych standardów i kierunków dla Prażmowa?
Jak już wspomniałem, nowego kierunku — radykalnie innego od tego, który wyznaczyliśmy w kadencji samorządowej (2010-2014) nie wyznaczę. Prażmów musi dogonić inne gminy naszego powiatu w zakresie osiągnięć cywilizacyjnych, a skoro mamy kogoś dogonić, to przyda się wójt z dobrą kondycją , a mówiąc serio: jeśli samorząd – wójt i radni – nie zaczną dostrzegać potrzeb mieszkańców i co więcej, nie zaczną się z tymi potrzebami identyfikować, to nic się nie zmieni. Dlatego zaprosiłem na moje listy wyborcze osoby, które widzą potrzeby szybkich i widocznych zmian. Zmian w zarządzaniu inwestycjami, w sposobie komunikacji z mieszkańcami, czy zmiany wizerunkowej gminy, w tym budowy całkowicie nowej jakości, marki naszej małej ojczyzny.

Autor: Kamil Myszyński

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *