Prażmów → kierunek zmiana

Chciałbym podziękować mieszkańcom gminy Prażmów, którzy od kilku dobrych miesięcy pytali, sugerowali i zachęcali, abym podjął się misji startowania na wójta gminy Prażmów. Żeby w jesiennych wyborach samorządowych była dla mieszkańców alternatywa wobec obecnej władzy. Tak. Podejmę się tego wyzwania – tak rozpoczął swoje wystąpienie na konwencji prezentującej kandydatów Prawa i Sprawiedliwości na wójtów i burmistrzów w powiecie piaseczyńskim, bezpartyjny kandydat, popierany przez PiS – Maciej Michalski. Przedstawię trzy obszary, które uważam, że warto na tym etapie zaprezentować. Po pierwsze chce wprowadzić zmiany w dziedzinie podatków i opłat lokalnych. Po drugie chce zmiany w stylu zarządzania inwestycjami i infrastrukturą, a po trzecie trzeba wypracować nowe kanały komunikacji z mieszkańcami.

Podatki i opłaty lokalne
W tej kadencji samorządowej, podniesiono wszystkie możliwe podatki i opłaty lokalne. Uważam, że jest to błąd… Podniesienie podatków powinno być ostatecznością dla każdej administracji publicznej. Najpierw warto zadać sobie pytanie: czy mamy skuteczną windykację? Pracowałem w gminie Prażmów, byłem wicewójtem. Dlatego są mi dobrze znane te obszary. Warto zwrócić uwagę choćby na podatek od środków transportu, który w gminie Prażmów jest wyraźnie wyższy od tego samego podatku w gminie Piaseczno i sąsiedniej Lesznowoli… To nie jest akceptowane społecznie. Mam sygnały ze środowiska, które popiera moją kandydaturę na wójta gminy Prażmów, że byli przedsiębiorcy, którzy w tracie tej kadencji samorządowej wyprowadzili swoją działalność gospodarczą poza gminę Prażmów… Co to oznacza dla gminy? Spadek dochodów podatkowych… Jestem zwolennikiem wolnego rynku, dlatego uważam, że moim obowiązkiem jako wójta gminy Prażmów będzie m.in. powiedzenie radnym: Proponuje obniżyć podatki! Nie tylko od środków transportu, ale również ma na myśli podatek od nieruchomości, który także wzrósł w trakcie obecnej kadencji. Niestety nie poszła za tym wyraźna poprawa jakości życia mieszkańców…

Infrastruktura i inwestycje
To, co obserwujemy przez ostatnie cztery lata, to przede wszystkim trzyletnie opóźnienie w rozpoczęciu inwestycji kanalizacyjnej. W tej chwili na terenie Ustanowa rozpoczęła się dopiero budowa tej sieci. Z wójtem Grzegorzem Pruszczykiem zostawiliśmy w zasadzie gotowe studium wykonalności tej inwestycji. W 2015 roku był już prowadzony nabór wniosków o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Niestety dopiero w 2018 roku projekt został odpalony… To nie jedyny problem, który dostrzegam. W ostatnim okresie oddano do użytku w gminie, kilka istotnych inwestycji. Jednak są one awaryjne lub też wadliwie zarządzane. Żeby zarządzać inwestycjami w samorządzie lokalnym, trzeba umieć zarządzać projektami. Nie wystarczy tylko umieć sfrezować asfalt i załatać dziury w jezdni… Jestem przekonany, że po pierwsze mam jakieś pojęcie o tych procesach inwestycyjnych, po drugie w moim otoczeniu są ludzie, którzy zwyczajnie się na tym znają. Poprowadzimy to! Nie będziemy marnować trzech lat na to, czy wbić szpadel w Ustanowie pod kanalizację. Skoro od pięciu lat była już umowa z gminą Piaseczno na realizację tej ważnej inwestycji.

Dostępność gminy dla mieszkańców
Gmina Prażmów jest gminą, która coraz bardziej staje się sypialnią Warszawy. Mieszkańcy tracą mnóstwo czasu, aby dojechać do pracy czy szkoły w stolicy. Dlatego jest tak mało czasu, aby zainteresować się sprawami lokalnymi. Dlatego właśnie takie gminy jak Prażmów, muszą wypracować kanały komunikacyjne z mieszkańcami. Wymusi to choćby nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym, która zobowiązała gminy, aby od nowej kadencji samorządowej, obrady sesji rady, były na żywo transmitowane w internecie. Uważam, że jest to bardzo dobry kierunek. Wiem, że nie wszyscy marzą, aby oglądać sesje swojej Rady Gminy, ale ci, co chcą, niech mają na to szansę. Myślę, że jako wójt pójdę jeszcze dalej… Zaproponuje również, żeby mieszkańcy mogli oglądać, jak obradują komisję Rady Gminy Prażmów.
Publiczne dyskusje na temat miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego są obszarem dużego zainteresowania mieszkańców. Zwłaszcza temat odrolnień jest bardzo żywo dyskutowany. Problem, który dostrzegam, dotyczy sposobu organizowania publicznych dyskusji. Organizowanie ich w godzinach funkcjonowania Urzędu Gminy i to w budynku urzędu jest błędem… Gmina Prażmów ma szereg budynków w terenie, w których można organizować te spotkania. Również nie widzę żadnych przeszkód, aby te dyskusje nad zmianami w planach, odbywały się o godzinie 17:00, a nawet 18:00. Powiem nawet więcej, to nie tylko będzie wyjście do mieszkańców, ale to też będzie z korzyścią dla gminy. Ponieważ spadnie ilość rozczarowań, skarg i pytań dotyczących zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Wiem, że nie wszystkie problemy da się tak rozwiązać. Nie mniej jestem przekonany, że ułatwienie mieszkańcom możliwości wzięcia udział w dyskusjach nad miejscowymi planami, znacznie poprawi ich jakość. Bo będą one odpowiadały oczekiwaniom społeczności lokalnej.

Budżet obywatelski
Zastanawiałem się nad tym dłużej… Uważam, że dojrzeliśmy już do tego, aby w Prażmowie część naszego budżetu przeznaczonego na inwestycje, oddać mieszkańcom do decyzji. Tak, żeby ludzie mogli powiedzieć, na co chcą wydatkować środki finansowe. Wiem, że jest już fundusz sołecki. Że w pewnym sensie realizuje już tę ideę. Jednak fundusz sołecki wydatkuje tylko środki finansowe na terenie danego sołectwa. A budżet obywatelski swoim działaniem obejmuje teren całej gminy.

Zarys programu
To jest pewien zarys. Szczegóły przedstawię we wrześniu. W tej chwili jest jeszcze czas, żeby podyskutować ze współpracownikami o programie, o przyszłej wizji gminy. Mamy różne idee. Bo w gminie Prażmów jest mnóstwo rzeczy do zrobienia.

Autor: Kamil Myszyński

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *