Ogólnopolski protest pracowników socjalnych

W dniu 21 listopada świętujemy Dzień Pracownika Socjalnego. Niestety środowisko nie ma za wielu powodów do świętowania… Powodem są niskie zarobki pracowników socjalnych w całej Polsce… Do akcji protestacyjnej przyłączyły się Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu powiatu piaseczyńskiego. „Pracujemy uczciwie. Chcemy zarabiać godziwie” – mówią pracownicy prażmowskiego GOPS-u.

Ile zarabia pracownik socjalny?

Początkujący pracownik socjalny dostaje około 1750 zł netto (2330 zł brutto). Bardziej doświadczony pracownik/specjalista z kilkuletnim stażem otrzymuje wynagrodzenie od 2400 zł do 2700 zł brutto. Kierownik gminnego ośrodka może liczyć na najwyższe zarobki, które wynoszą około 3300 zł brutto. Warto w tym miejsce wspomnieć, że płaca minimalna w Polsce, w 2018 roku wyniosła 2100 zł netto… To daje wiele do myślenia w kwestii wynagrodzenia, które otrzymują pracownicy socjalni. Wielu z nas zapewne pomyśli, że te zarobki to fikcja, a wystarczy tylko spojrzeć na ogłoszenia o pracę, w której pracodawcy poszukują pracowników socjalnych. Dobrym przykładem w tej mierze będzie warszawski Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”, który poszukuje pracownika socjalnego i oferuje mu zarobki na poziomie 2800 zł brutto…

Duża odpowiedzialność

Przepisy ustawy o pomocy społecznej nakładają na pracownika socjalnego wiele zadań. Po pierwsze praca socjalna. Pracownik powinien pomagać swojemu Klientowi będącemu w złej sytuacji życiowej: udzielać informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych. Dzięki tej pomocy, Klient powinien być zdolny do samodzielnego rozwiązywania problemów będących przyczyną jego trudnej sytuacji życiowej. Kolejnym obowiązkiem pracownika socjalnego jest dokonanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na pomoc społeczną oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń. Pracownik socjalny nie tylko pracuje ze swoim Klientem, rodzinami wymagającymi pomocy, ale także współuczestniczy w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia. Duża grupa pracowników socjalnych po ośmiu godzinach pracy, bierze udział w akcjach charytatywnych i społecznych, które mają na celu pomoc drugiemu człowiekowi. To praca przez całą dobę, a większość czasu pracownicy socjalny spędzają w terenie, gdzie spotykają się ze swoimi Klientami.

Trwa czarny tydzień

Pomiędzy 19, a 23 listopada trwa Czarny Tydzień w pomocy społecznej. Tysiące pracowników pomocy społecznej protestuje w celu realizacji ich postulatów pracowniczych i profesjonalnych. O co walczą pracownicy? Walczą o podwyżki i ważne zmiany dla całego środowiska, w zakresie uprawnień pracowniczych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapewnia, że wynagrodzenia pracowników socjalnych zależą od samorządów lokalnych, a nie ministerstwa. Wskazywaliśmy m.in., że kwestia wynagrodzenia pracowników pomocy społecznej to nie tylko sprawa samorządów, o minimalnych kwotach decyduje rząd – wyjaśnił Paweł Maczyński wiceprzewodniczący Polskiej Federacji Związków Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej. Co ciekawe w dniu 14 lipca br. ministerstwo samo przeprowadziło jednorazowe badanie skierowane do wybranych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, tj. ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie. Głównym celem badania było pozyskanie informacji na temat średniej wysokości wynagrodzenia pracowników socjalnych zatrudnionych w OPS oraz PCPR wg stanu na dzień 30.06.2018 r. Zgodnie z wynikami badania, średnia krajowa wynagrodzenia brutto pracowników socjalnych zatrudnionych w OPS wyniosła 2 635,35 zł, a w PCPR – 2 601,56 zł. Co istotne, ponad 1030 ośrodków pomocy społecznej oraz 110 powiatowych centrów pomocy rodzinie wykazało, iż wysokość średniego wynagrodzenia dla pracowników socjalnych, w ich jednostkach jest niższa niż średnia krajowa dla tego stanowiska. Dodatkowo, badanie potwierdziło, iż w dalszym ciągu są OPS-y oraz PCPR-y, które stosują praktykę wliczania dodatku określonego w art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508) do kwoty minimalnego wynagrodzenia. – Podobnie, jak w roku ubiegłym, również teraz zwracam się do Państwa z apelem o podwyższenie wysokości wynagrodzeń pracowników socjalnych zatrudnionych w jednostkach Państwu podlegających, jest to bowiem jedna z form okazania szacunku i poważania dla wykonywanej przez nich pracy, która jest pracą trudną i wymagającą, ale jednocześnie, co podkreślają często w rozmowach sami pracownicy socjalni, przynoszącą zawodową satysfakcję – napisała w piśmie skierowanym do wybranych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, minister Elżbieta Rafalska.

W dniu 7 września br. na biuro podawcze ministerstwa zostało skierowane kolejne pismo od Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego Pracowników Pomocy Społecznej, w którym napisano: „Naszym grupom zawodowym nie wystarcza już puste słowa, zapewniające o tym jak jesteśmy ważni, jak bardzo ceni się naszą pracę. Teraz oczekujemy konkretnych działań, które będą potwierdzeniem tych wszystkich pięknych słów, jakie padają podczas wystąpień publicznych lub podczas spotkań z przedstawicielami naszych środowisk – napisali sygnatariusze pisma do minister”. Ministerstwo ponownie napisała w swoim piśmie: „Ponownie wyjaśniamy, że adresatem wielu postulatów nie jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lecz władze samorządowe, gdyż przypomnieć należy, że pracownicy socjalni, są pracownikami samorządowymi i to od samorządów lokalnych zależy poziom wynagrodzenia oraz zatrudniania odpowiedniej do zadań liczby pracowników socjalnych – informował dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Pani Krystyna Wyrwicka. Swoisty ping-pong nadal trwa. A dzisiaj obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego. – Dziś Nasze Święto, ale okazji do świętowania nie mamy. Trwamy w Proteście, który zamiast życzeń raz w roku ma przynieść realne zmiany w Naszej codziennej pracy. Nie znaczy to, że w Dniu Pracownika Socjalnego nie możemy sobie podziękować, złożyć autentyczne wyrazy wdzięczności, ponieważ kierowane przez Nas samych – ludzi, którzy wiedzą jak wiele kosztuje pomaganie innym i to w warunkach, których nikt inny by się nie podjął. A zatem My Dziękujemy Wam za: walkę, determinację, odwagę, mobilizację, solidarność, bezinteresowność, empatię, zrozumienie, nadzieję, którą w Nas wlewacie i wzruszenia, których dostarczacie. Dziękujemy Wam, że jesteście i że się nie poddajecie, choć okazji do zwątpienia jest tak wiele. Za każdy Was gest i słowo Dziękujemy – napisano w otwartym liście na stronie Polskiej Federacji Związków Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej.

Autor: Kamil Myszyński

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *