Nowa Lesznowola

W nadchodzących wyborach samorządowych lesznowolska opozycja pójdzie pod szyldem: KWW Nowa Lesznowola. Ten niezależny komitet, zjednoczył wielu mieszkańców.
Mają różne barwy polityczne, mają różne doświadczenia życiowe, mają różne zainteresowania i pasje. Połączyła ich gmina Lesznowola i jej przyszłość. Bo w Lesznowoli mieszkają, bo tutaj płacą podatki i chcą, aby gmina, dalej bezpiecznie się rozwijała. Aby były prowadzone inwestycje w edukację, w bazę dydaktyczno-edukacyjną, w publiczne ośrodki zdrowia, w bezpieczeństwo publiczne czy w tereny zielone i rekreacyjne. Dlatego stworzyli spójny program wyborczy, który zawiera wiele ich postulatów. To w nim widać drogę, kierunek, którym chcą podążać po zwycięskich wyborach samorządowych. Bo Lesznowola potrzebuje zmian, potrzebuje nowych ludzi, którzy swoim doświadczeniem, pracą są w stanie zmienić naszą gminę. Ku lepszej przyszłości! – mówią.
 
Program Nowa Lesznowola:
1. Publiczny rejestr umów.
– Dostęp mieszkańców do wykazu umów zawieranych przez gminę z prywatnymi podmiotami. Rejestr powinien zawierać podstawowe informacje: nazwa firmy, kwota zamówienia, przedmiot zamówienia, czas realizacji przedsięwzięcia.
2. Gminny Ośrodek Zdrowia.
– Brak specjalistów w niepublicznych placówkach zdrowia SALUS. Rehabilitacja tylko w ośrodku w Mrokowie.
– Nocna Pomoc Lekarska (II etap), po stworzeniu gminnego ośrodka. Aktualnie dla mieszkańców Lesznowoli jest w Piasecznie.
3. Rozwój edukacyjny
– Upublicznienie niepublicznych placówek przedszkolnych. Tym samym zapewnienie dodatkowych miejsca dla dzieci w wieku przedszkolnym.
– Budowa pierwszego w gminie publicznego żłobka.
– Większe dofinansowanie dla niepublicznych żłobków.
– Budowa II etapu Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle plus rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowej Iwicznej jako absolutny priorytet.
4. Reorganizacja gminy
– Zwiększenie dotacji na działania sportowe i kulturalne. (przeznaczenie większych pieniędzy dla klubów, które powinny być inicjatorami wydarzeń sportowych).
– Zmniejszenie kosztów obsługi administracji.
– Wewnętrzny audyt gminy pod kątem opracowania planu wyjścia z zadłużenia.
– Likwidacja jednego stanowiska wicewójta.
– Odejście od budżetu promocyjnego i licznych nagród.
5. Transport publiczny
– Poprawa komunikacji zbiorowej wewnątrz gminy.
– Wprowadzenie Lesznowoli do pierwszej taryfy strefy biletowej Warszawa +.
6. Karta Mieszkańca
– Wprowadzenie karty mieszkańca pod roboczą nazwą Lesznowola + promującej mieszkańców płacących podatki w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie.
– System ulg dla mieszkańców, którzy wyrobią sobie kartę mieszkańca:
6.1. Darmowy transport publiczny w ramach linii L należących do gminy Lesznowola: L-1, L-3 i L-4.
6.2. Darmowe zajęcia dla dzieci i młodzieży w Gminnym Ośrodku Kultury.
6.3. Darmowy wynajem obiektów sportowych dla mieszkańców.
6.4. Współpraca z przedsiębiorcami lokalnymi i dopracowanie systemu ulg na ich usługi. Promocja lokalnych przedsiębiorców, którzy wejdą do programu.
7. Bezpieczeństwo
– Wprowadzenie zasady – Wizja zero. Przebudowa dróg publicznych, idąc w kierunku ochrony pieszych i rowerzystów. Wizja zero to doprowadzenie do sytuacji, kiedy na lesznowolskich droga nie zginie żaden mieszkaniec. Aby to osiągnąć, potrzebna jest dobra współpraca ze wszystkimi zarządcami dróg publicznych na terenie gminy Lesznowola: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Otwocku i Powiat Piaseczyński.
8. Gospodarka Komunalna
– Budowa gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zlokalizowanie go przy oczyszczalni ścieków lub Stacji Uzdatniania Wody.
– Wprowadzenie systemu wymiany worków pełny na pusty w ramach tzw. opłaty śmieciowej.
– Zbudowanie systemu przyjaznego mieszkańcom.
– Poprawa jakości wody dostarczanej przez Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne. Problem zbyt dużej ilości kamienia i twardości wody.
9. Dostępność
– Opracowanie programu wsparcia dla osób niepełnosprawnych.
– Utworzenie gminnego pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych.
– Wspieranie seniorów.
10. Ekologia
– Dofinansowanie wymiany pieców z budżetu gminy + środki zewnętrznych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
– Rozbudowa ścieżek rowerowych na terenie całej gminy. Połączenie ich siecią wszystkich miejscowości.
11. Obywatele
– Każda sesja Rady Gminy Lesznowola dostępna na kanałach społecznościowych (YouTube, Facebook, strona www gminy).
– Zmiana sposobu komunikacji z mieszkańcami.
– Bieżące informacje o sprawach gminy i łatwiejsza ich dostępność.
– Zmiana statutu gminy i sołectw.
– Obrady gminy otwarte dla mieszkańców.
 
Komitet Nowa Lesznowola jako pierwszy w gminie Lesznowola opublikował swój program wyborczy i założenia. Czekamy na kolejne prezentacje.
 
Autor: Kamil Myszyński

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *