Nieczysty problem

W ciągu ostatnich lat gmina Lesznowola podjęła wiele działań, aby systematycznie zwiększać ilość sieci kanalizacyjnych na własnym terenie. Budowę rozpoczęto na początku lat dziewięćdziesiątych we wschodnim obszarze gminy, w oparciu o przyległą do Nowej i Starej Iwicznej infrastrukturę gminy Piaseczno. W latach 1994-1998 wybudowano sieć kanalizacyjną na terenie Nowej i Starej Iwicznej, by potem w latach 1998-2000 rozwinąć układ tej sieci o miejscowość Mysiadło. W kolejnych dwóch latach wybudowano sieć kanalizacyjną w miejscowościach Nowa Wola i Zgorzała, a zaraz potem sieć kanalizacyjna doszła do centrum gminy, tj. do Lesznowoli. Niestety wybudowana w tamtych latach sieć, nie objęła swoim zasięgiem całej miejscowości. Zachodnia część Lesznowoli w okolicy ul. Biedronki, Żytniej i przyległych, nadal pozostaje nieskanalizowana. Mimo że pierwotnie zakładano możliwość jej realizacji już w latach 2001-2003. Mieszkańcy wspomnianych ulic coraz głośniej apelują o dociągnięcie przyłączy do swoich domów.

Za rok 20-rocznica…
W 1999 roku powstał Społeczny Komitet Budowy Kanalizacji w Lesznowoli. Mieszkańcy w dniu 30 września 1999 roku otrzymali zaproszenie do współpracy przy wykonaniu projektu budowy kanalizacji. Na koszt mieszkańców miał być wykonany projekt i budowa kolektora. – Po wykonaniu projektu istnieje możliwość realizacji budowy kanalizacji w latach 2001-2003 – czytamy w oficjalnej informacji z dnia 30 września 1999 roku, która została zaadresowana do mieszkańców Lesznowoli. Udział w budowie kanalizacji wg stanu na rok 1999 miał stanowić kwotę 3.000 tys. zł. W ramach tej kwoty na każdej posesji miał być wykonany przykanalik wraz ze studzienką rewizyjną. Przyłącze od budynku do studzienki miał wykonać we własnym zakresie właściciel nieruchomości. – Jak się sprowadziliśmy na ul. Biedronki, to już słyszałem o trzech terminach budowy kanalizacji. Teraz słyszę już o roku 2020. Kiedy rozmawiamy ze starymi mieszkańcami ul. Biedronki, to przypominają oni, że komitet budowy kanalizacji powstał w 1999 roku. Była nawet prowadzona zbiórka pieniędzy na ten cel. Ciekawe, co się stało od tego 1999 roku, że ta inwestycja nie jest zrealizowana do dzisiaj. Za rok będziemy mogli już obchodzić rocznicę 20-lecia budowy kanalizacji na ul. Biedronki – mówił rozżalony obecną sytuacją Daniel Puszkiewicz.


Szambo jest 3 x droższe
Na wysokie koszty związane z odprowadzaniem ścieków zwrócił z kolei uwagę Radek Gruszczyński, mieszkaniec ul. Biedronki: Odprowadzanie szamba jest znacznie droższe, niż korzystanie z miejskiej, bądź gminnej kanalizacji – zauważył. Mieszkańcy na tę okoliczność zaprezentowali przykładowe koszty, jakie musi ponieść trzyosobowa rodzina mieszkająca na ul. Biedronki, która korzysta z wody i przydomowego szamba. – 24 zł kosztuje 1 nieczystości odbieranych przez specjalistyczną firmę. Przy założeniu, że w domu mieszka trzyosobowa rodzina, a jedna osoba zużywa 3 wody. To wychodzi nam 9 pomnożone przez stawkę firmy odbierającej nieczystości – 24 zł, co daje całkowity koszt miesięcznego wywozu szamba w kwocie około 240 zł. Do tego trzeba jeszcze doliczyć koszt wody. Średnio miesięcznie płacimy około 300 zł za wodę i ścieki – wyliczył Marcin Artyszuk. Nie są to małe koszty – dodała do tych wyliczeń Karolina Orlińska. W tym miejscu warto przypomnieć, ile wynosi stawka opłaty za 1m³ odprowadzanych ścieków w przypadku, kiedy nieruchomość jest podpięta do gminnej kanalizacji. Aktualnie do 30 czerwca 2018 roku obowiązuje stawka – 8,79 zł brutto za 1m³ odprowadzonych ścieków sanitarnych. W przypadku, gdyby wspomniana trzyosobowa rodzina z ul. Biedronki była już podpięta do gminnej kanalizacji, to miesięcznie byłaby w stanie zaoszczędzić w swoim domowym budżecie około 160 zł.

Ogłoszenie przetargu w drugiej połowie roku
W drugim półroczu 2018 roku Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne przystąpi do ogłoszenia przetargu na budowę kolejnego etapu sieci kanalizacyjnej, który będzie dotyczył ul. Biedronki i ul. Żytniej wraz z ulicami przyległymi. Proces inwestycyjny ma być prowadzony w latach 2019-2020 – zapewnił naszą redakcję w piśmie Urząd Gminy Lesznowola. Nie wykluczone, że zakończenie całości inwestycji zamknie się w roku 2020. Dopiero wtedy mieszkańcy ul. Biedronki i ul. Żytniej powinny odczuć znaczące oszczędności w swoim domowych budżetach za odbiór ścieków.

Autor: Kamil Myszyński

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *