Nakaz dwukierunkowej jazdy

Po dwóch latach intensywnych rozmów prowadzonych przez gminę Piaseczno i Starostwo Powiatowe w Piasecznie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, w sprawie modernizacji skrzyżowania DK 79 (ul. Armii Krajowej) z ul. Chyliczkowską w Piasecznie, doszło do długo wyczekiwanej przez mieszkańców przebudowy wspomnianego węzła komunikacyjnego. Przy okazji tej inwestycji, powstała koncepcja wprowadzenia ruchu dwukierunkowego na ul. Chyliczkowskiej. Gmina Piaseczno od początku nie była za tym rozwiązaniem. Zupełnie inne stanowisko w tej sprawie zaprezentowało Starostwo Powiatowe w Piasecznie, które zdecydowało, że z dniem 17 sierpnia 2018 roku, ul. Chyliczkowska stała się ulicą dwukierunkową. Ta decyzja podzieliła mieszkańców całego powiatu.


17 sierpnia
Na długi sierpniowy weekend, wyznaczono datę premiery nowej organizacji ruchu drogowego na ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie. Na ten dzień szykowali się wszyscy. Zwolennicy tych zmian, bo wreszcie będą mogli krótszą drogą dotrzeć do centrum Piaseczna. Przeciwnicy, którzy od początku alarmowali, że te zmiany spowodują zakorkowanie się miasta. Z tej okazji Gmina Piaseczno i Starostwo Powiatowe w Piasecznie wydały odpowiednie komunikaty informujące o wprowadzonych zmianach na ul. Chyliczkowskiej. Policja i Straż Miejska w Piasecznie miały pomagać kierowcom, w pierwszych dniach po zmianach, aby ci byli ostrożniejsi i nie jeździli na pamięć. Niestety pierwszy dzień „Nowej Chyliczkowskiej” potwierdził obawy przeciwników zmian. Od samego rana nie działały światła na nowo oddanych do użytku sygnalizatorach na skrzyżowaniach ulic Warszawskiej i Chyliczkowskiej, a także na ul. Chyliczkowskiej z ul. Jana Pawła II. Te zostały dopiero uruchomione koło południa. Co gorsze kierowcy od samego rana według starych przyzwyczajeń jeździli lewym pasem ul. Chyliczkowskiej, czym niewątpliwie stwarzali niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu drogowego. Kolejnym problemem były autobusy, które próbowały skręcić w prawo z ul. Warszawskiej w ul. Chyliczkowską. Kierowcy autobusów mieli olbrzymie problemy ze „złamaniem się” w zakręcie, przez to autobusy wjeżdżały na prawy pas ruchu ul. Chyliczkowskiej. Z kolei kierowcy autobusów miejskich i linii uzupełniających L, którzy nadjeżdżali od ul. Jana Pawła II, skutecznie blokowali ul. Chyliczkowską na przystanku autobusowym „Zgoda”. Ten przystanek autobusowy jest zlokalizowany w pobliżu skrzyżowania ul. Warszawskiej i Chyliczkowskiej. Niestety tutaj nie ma zatoki autobusowej, dlatego autobusy muszą zatrzymywać się na jedynym pasie ruchu w kierunku ul. Armii Krajowej, skutecznie go blokując.

20 sierpnia
Po długim sierpniowym weekendzie przyszedł poniedziałek, stąd wielu piaseczyńskich kierowców ruszyło w kierunku Warszawy. To spowodowało, że na „Nowej Chyliczkowskiej” ruch zaczął toczyć się bardzo powoli. Czasami odnosiło się wrażenie, że Starostwo Powiatowe w Piasecznie wprowadziło na ul. Chyliczkowskiej popularną w Warszawie — Strefę spowolnionego ruchu „Tempo 30”. Potwierdzeniem na to był traktor, który pojawił się na ulicy i skutecznie utrudniał jazdę innym pojazdom. Przed zmianami na ul. Chyliczkowskiej, taki pojazd można było wyminąć sąsiednim pasem. Po wprowadzeniu nowej organizacji, ciągłych linii oddzielających pasy i znaków zakazu wyprzedzania, nie ma już takiej możliwości. 20 sierpnia był też kolejnym dniem, który potwierdził, że łatwego życia nie mają kierowcy autobusów skręcający w prawo z ul. Warszawskiej w ul. Chyliczkowską. Nadal autobusy jadące z tego kierunku, skręcały, wykorzystując drugi pas ruchu ul. Chyliczkowskiej.

4 września
Na początek roku szkolnego czekali wszyscy. Od zwolenników po przeciwników nowej organizacji ruchu drogowego na ul. Chyliczkowskiej. Niestety spełnił się czarny scenariusz i miasto stanęło. Od rana informowaliście naszą redakcję o bardzo trudnej sytuacji na ul. Chyliczkowskiej, ale także na sąsiadujących z nią ulicach: Armii Krajowej, Jana Pawła II i Wojska Polskiego. Około godziny 7:50 sznur samochodów chcących wyjechać z Piaseczna w kierunku Warszawy stał już przy bazarku, na wysokości skrzyżowania ul. Jana Pawła II z ul. Wojska Polskiego. Podobnie sytuacja wyglądała w dniu 5 września.

Jedno czy dwukierunkowa Chyliczkowska?
– Od maja 2017 zacząłem w formie interpelacji i innych pism zadawać bardzo szczegółowe pytania wszystkim organom odpowiedzialnym za planowaną inwestycję – Starostwu Powiatowemu w Piasecznie i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Niestety, najczęściej otrzymywałem dość wymijające odpowiedzi. W październiku 2017 przekazałem wszystkim wspólnotom mieszkaniowym (okolice ul. Młynarskiej/Warszawskiej) informację o planach wdrożenia ruchu dwukierunkowego oraz planowanej inwestycji DK 79/Chyliczkowska – przypominał tamte wydarzenia Artur Maicki, Radny Miasta i Gminy Piaseczno. Jednak na tych działaniach radny nie poprzestał i zaprezentował krok po kroku cały swój kalendarz konsultacji społecznych: „Zorganizowałem spotkania z Zarządami, Administratorami Wspólnot, spotkałem się z panem Starostą, spotkałem się dwukrotnie z panem Dyrektorem Sekulskim (GDDKiA), wspólnie z Zarządami Wspólnotami Młynarska 13,13 a, 15 oraz Młynarska 19, 21, 23 spotkaliśmy się z panem Ksawerym Gutem. Następnie zbierałem podpisy pod sprzeciwem w sprawie dwukierunkowej Chyliczkowskiej. Zorganizowałem spotkanie z mieszkańcami. Następnie doprowadziłem do spotkania panów Guta i Ołdakowskiego z mieszkańcami. Nie były uwzględnione żadne uwagi mieszkańców, które były podnoszone podczas spotkań. Projekt zmiany organizacji ruchu na ul. Chyliczkowskiej w mojej ocenie był od początku niewłaściwie zaplanowany. Po prostu podjęto decyzję o wprowadzeniu ruchu dwukierunkowego i na tym koniec” – dodał Artur Maicki, Radny Miasta i Gminy Piaseczno. A jak do tej sprawy odniósł się Zarząd Starostwa Powiatowego w Piasecznie? – Przebudowa skrzyżowania DK 79 z ul. Chyliczkowską zakładała zmianę organizacji ruchu na tej ulicy z jedno na dwukierunkowy. Ta informacja została przedstawiona publicznie, jak również odbyły się spotkania z mieszkańcami, które były otwarte i każdy z zainteresowanych mieszkańców miał możliwość uczestniczenia w nich, mieszkaniec mógł się w przedmiotowej sprawie wypowiedzieć – informował naszą redakcję Wojciech Stoliński, Kierownik Biura Kontroli Wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Piasecznie. Z tą wypowiedzią nie zgodził się radny Artur Maicki: „Jedna bardzo istotna informacja. Nieprawdą jest, że po zrealizowaniu inwestycji na skrzyżowaniu DK 79 i ul. Chyliczkowskiej, ruch na ul. Chyliczkowskiej musiał być dwukierunkowy!. Nigdy nie był to warunek konieczny do realizacji przebudowy skrzyżowania DK 79 i ul. Chyliczkowskiej” – protestował radny Artur Maicki.

List Rady Rodziców
Nie tylko radny Artur Maicki podjął działania związane ze zmianą organizacji ruchu drogowego na ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie. Podjęła je także Rada Rodziców IV Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. Witolda Pileckiego w Piasecznie, która skierowała w dniu 10 kwietnia br. pismo do Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego dotyczące bezpieczeństwa młodzieży po uruchomieniu dwukierunkowej ul. Chyliczkowskiej. – Zwracamy się o zainstalowanie pełnej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. Witolda Pileckiego przy ul. Chyliczkowskiej, do którego uczęszcza 695 uczniów. Przejście dla pieszych niedaleko wejścia do szkoły jest najczęściej użytkowane przez nasze dzieci, idące do przystanku autobusowego ZTM, znajdującego się po drugiej stronie ulicy. Wobec tego tym bardziej niepokojące są wiadomości, które publikuje lokalna prasa i fora mieszkańców o wprowadzeniu w najbliższym czasie na tej ulicy ruchu dwustronnego pojazdów. Te informacje wprowadziły nas rodziców w osłupienie. Biorące pod uwagę, że po drugiej stronie ulicy, znajduje się także szkoła – Zespół Szkół „Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego”, do którego codziennie uczęszcza ok. 500 uczniów. Dlatego nie możemy biernie patrzeć na nadchodzące zmiany w organizacji ruchu. Oczywiste jest, że byłoby najkorzystniej, aby na ul. Chyliczkowskiej był utrzymany nadal jednokierunkowy ruch pojazdów. Zwłaszcza że obecnie przy takim układzie drogowym w godzinach szczytu tworzą się korki, które powodują ograniczenie widoczności – apelowała Rada Rodziców IV Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. Witolda Pileckiego w piśmie skierowany w dniu 10 kwietnia br. do Starostwa Powiatowego w Piasecznie. – Niestety decyzja była negatywna. Pan Ksawery Gut poinformował nas w piśmie, że Starostwo Powiatowe w Piasecznie nie przewiduje budowy odrębnych sygnalizatorów świetlnych przy przejściach dla pieszych, gdyż każda dodatkowa sygnalizacja świetlna powodować będzie ograniczenie przepustowości i płynności ruchu. Ponadto poinformował nas, że przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną znajduje się ok. 160 metrów od przejścia w rejonie szkoły. Przepraszam bardzo, ale to jest sytuacja wyjęta rodem z filmów Stanisława Barei. – mówiła Pani Monika, mama jednej z uczennic LO przy ul. Chyliczkowskiej. Do dzisiaj nic nie zrobiono z przejściem dla pieszych w rejonie Liceum Ogólnokształcącego. Mimo uruchomienia z dniem 17 sierpnia br. ruchu dwukierunkowego na ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie.

Pochopna decyzja?
Trudno nie odnieść wrażenia, że zmiany na ul. Chyliczkowskiej były pochopne. Nie wyciągnięto żadnych wniosków ze zorganizowanych przez radnego Artura Maickiego konsultacji społecznych. Po prostu wprowadzono zmiany w organizacji ruchu na ul. Chyliczkowskiej i tyle. Pierwsze dwa tygodnie dobitnie pokazały, dlaczego ta decyzja była błędna. Potwierdzają to także kierowcy, którzy codziennie korzystają z ul. Chyliczkowskiej. – Kiedy przejeżdżałam w dniu 31 sierpnia br. ul. Chyliczkowską, to z kierunku Konstancina-Jeziorny przejechały tylko 3 samochody. Problem tylko w tym, że z Piaseczna na tej samej zmianie świateł, chce wyjechać, aż dziesięć razy więcej samochodów. – informowała naszą redakcję Pani Monika, mama jednej z uczennic LO przy ul. Chyliczkowskiej.

Autor: Kamil Myszyński

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *