Mazowiecka uchwała anty-smogowa

Obowiązuje od 11 listopada 2017 roku. Ma przyczynić się do tego, że będziemy oddychać czystym powietrzem. Jej wykonawcą mają być gminy.

Uchwała anty-smogowa wprowadza liczne ograniczenia na terenie Mazowsza w zakresie sposobu ogrzewania domów i mieszkań. Już obecnie zakazuje montowania tzw. kopciuchów, czyli pieców, które podczas spalania węgla, koksu czy drewna, emitują znaczne ilości pyłów i innych zanieczyszczeń. Tam, gdzie są one już zamontowane, będą mogły być eksploatowane tylko do końca 2022 roku, a od 2028 roku w użyciu będą mogły pozostać jedynie kotły 5- klasy (wg normy PN-EN 303-5:2012).

Oznacza to, że wszędzie tam, gdzie dzisiaj dom ogrzewany jest przy użyciu pieca, który nie spełnia norm, najdalej w ciągu 10 lat będzie musiała nastąpić jego wymiana. Nie wszystkich mieszkańców będzie stać na wydatek rzędu 8-15 tys. zł.

Do tego uchwała zakazuje też palenia w piecach najgorszej jakości węglem. Od lipca br. obowiązywał będzie zakaz palenia: mułami i flotokoncentratami węglowymi oraz mieszankami produkowanymi z ich wykorzystaniem; węglem brunatnym oraz paliwami stałymi produkowanymi z wykorzystaniem tego węgla; węglem kamiennym w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm; paliwami zawierającymi biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokre drewno).

Również kominki podlegać będą normom środowiskowym. Ich wymiana bądź wyposażenie w odpowiednie urządzenie ograniczające emisję pyłów będzie musiało nastąpić do końca 2022 roku.
Za wykonanie tej uchwały odpowiedzialne są gminy, które powinny wprowadzać na swoim terenie programy, które polegają na współfinansowaniu wymiany pieca lub przejścia na ogrzewanie ekologiczne – np. z wykorzystaniem powietrznej pompy ciepła w połączeniu z panelami fotowoltaicznymi. Taka inwestycja to już koszt rzędu 20-50 tys. zł (w zależności od powierzchni domu i jego termoizolacji).
Mieszkańcy naruszający przepisy uchwały mogą być ukarani grzywną do 5000 zł lub mandatem do 500 zł. Wszystko zgodnie z art. 225 kodeksu karnego, udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu.

Jak więc bronić się przed karą?
Poszukując dofinansowania wymiany źródła ciepła, należy udać się do swojego urzędu gminy, ponieważ to gminy są dysponentami środków przyznawanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czy samorząd województwa. Dofinansowanie może objąć nawet do 80% kosztów. W gminie też otrzymamy informację, czy nasza okolica objęta jest planem podłączenia do ciepła miejskiego oraz, czy i kiedy planowana jest gazyfikacja.

Jak gminy naszego powiatu przygotowane są do realizacji tej uchwały? O tym napiszemy już wkrótce.

Autorka: Dorota M. Zielińska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *