Kto ostatni zamknie drzwi?

Nowy Zarząd Starostwa Powiatowego w Piasecznie powraca do pomysłu połączenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Piaseczno. Pomysł wcale nie jest nowy… Już w poprzedniej kadencji, forsowano likwidację powiatowej biblioteki i połączenie jej z gminną odpowiedniczką. Wówczas protest przeciwko likwidacji, podnieśli radni Prawa i Sprawiedliwości, którzy zostali wsparci przez część radnych Platformy Obywatelskiej. Wygląda na to, że sprawę likwidacji odłożono, ale tylko w czasie…

Interpelacja radnego
W dniu 7 grudnia 2018 roku, na biuro podawcze Starostwa Powiatowego w Piasecznie swoją interpelację w sprawie znalezienia nowej siedziby dla Powiatowej Biblioteki Publicznej złożył radny Sergiusz Muszyński (PiS).

– W związku z faktem, że Zarząd Powiatu nie przewiduje w budżecie powiatu na 2019 rok wygospodarowania środków na najem, zakup lub budowę nowej siedziby Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie – jedynej instytucji kultury powiatu piaseczyńskiego. Zwracam się z prośbą o przedstawienie mi przyczyn tego stanu rzeczy. Pragnę wskazać, że stoi to w sprzeczności z deklaracjami składanymi Radzie przez Zarząd w poprzedniej kadencji – pisał w swojej interpelacji radny.

Po kilku dniach wpłynęła odpowiedź w sprawie przyszłości Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie, której udzielił Wicestarosta Zdzisław Lis.

– Uprzejmie informuję, że obecnie Starostwo Powiatowe w Piasecznie prowadzi czynności zmierzające do połączenia dwóch instytucji kultury tj. Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno. Na chwilę obecną przygotowywany jest projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru połączenia tych instytucji, do którego najprawdopodobniej dojdzie w drugiej połowie 2019 – informował o planach Zarządu Powiatu, Wicestarosta Zdzisław Lis.

Złe warunki lokalowe?
Obecnie Powiatowa Biblioteka Publiczna funkcjonuje w budynku Związku Nauczycielstwa Polskiego przy ul. Chyliczkowskiej 12 w Piasecznie. Roczny koszt wynajmu budynku w 2017 roku wyniósł – 35 670,00 zł. Zdaniem władz lokalnych, obecny budynek jest za mały, jest nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych, a także nie pozwala na właściwe wykonywanie zadań nałożonych na Bibliotekę przepisami ustawy o bibliotekach.

– Ograniczenia lokalowe również nie pozwalają na właściwe wykonywanie zadań nałożonych przez Bibliotekę przepisami ustawy o bibliotekach, w szczególności art. 20 ust. 1 tj. pełnienia funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym, udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno – metodycznej i szkoleniowej, sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez powiatowe i gminne biblioteki publiczne, zadań określonych w art. 27 ust. 5 tej ustawy – podkreślał w swojej odpowiedzi, Wicestarosta Zdzisław Lis.

Warto jednak przypomnieć, że mimo swoich ograniczeń lokalowych, bo takie rzeczywiście są. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Piasecznie organizuje wiele aktywności dla starszych i młodszych czytelników.

Na początku grudnia organizowano zajęcia z robienia kartek świątecznych. W połowie listopada rozstrzygnięto konkurs dla dzieci pt. „Baśnie i legendy polskie w komiksie”. Z okazji dwudziestej rocznicy śmierci Zbigniewa Herberta, pod koniec października zorganizowano spotkanie pt. „Pan od poezji” dla maturzystów z Zespołu Szkół nr 2 im. Emilii Plater w Zalesiu Dolnym. W piątek 21 września przed biblioteką odbyła się wyjątkowa akcja pt. „Wymiana książek”. Dzięki tej akcji czytelnicy mogli się wymienić książkami. Pod koniec 2017 roku, Powiatowa Biblioteka Publiczna wraz ze Starostwem Powiatowym w Piasecznie wydała wyjątkowy informator krajoznawczy pt. „Nazwy miejscowe powiatu piaseczyńskiego”, autorstwa Stanisława Hofmana i Doroty Zając. To publikacja, którą najbardziej cenię, bo jest przewodnikiem, który w sposób prosty i przystępny objaśnia nazwy miejscowości, nazwy wodne, nazwy górek i kompleksów leśnych mieszkańcom powiatu piaseczyńskiego. Tylko po tych kilku aktywnościach, widać duży wkład pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie w rozwój życia kulturalnego w powiecie.

Kto ostatni zamknie drzwi?
Czy drzwi do Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ul. Chyliczkowskiej 12 w Piasecznie zostaną na zawsze zamknięte? Wszystko zależy teraz od Rady Powiatu Piaseczyńskiego, która pochyli się nad uchwałą przygotowywaną przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego. Uchwała w sprawie połączenia bibliotek powinna być rozpatrywana przez Radę Powiatu w drugiej połowie 2019 roku. Jedno jest pewne, w budżecie powiatu piaseczyńskiego na rok 2019, nie przewidziano żadnych środków na budowę nowej siedziby Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie…

Autor: Kamil Myszyński

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *