Kobiety są prawdziwymi architektkami społeczeństwa

Monika Jaroszewska – niezależna i bezpartyjna kandydatka na stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z poparciem: Nasza GMINA – Nasz POWIAT, Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, Bezpartyjni Samorządowcy oraz Kukiz’15.

W nadchodzących wyborach samorządowych wystartuje Pani w wyścigu o fotel burmistrza miasta i gminy Piaseczno. Skąd u Pani zainteresowanie samorządem terytorialnym?
To wynika z dwóch powodów. Pierwszy to moje doświadczenie, a drugi to chęci zmian i rozwoju. Z administracją samorządową szczebla gminnego i powiatowego jestem związana od bardzo wielu lat z racji moich zawodów: rzeczoznawca majątkowy i geodeta. W 2011 roku objęłam Wydział Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie, którym zarządzałam przez kilka lat. Od 2013 roku jestem na stanowisku Geodety Powiatowego. Moja praca w administracji samorządowej nie miała charakteru politycznego. Była to praca „u podstaw” – praca z ludźmi i dla ludzi (sam wydział liczył ponad 50-siąt osób), realizacja projektów unijnych, cyfryzacja wydziału, wprowadzenie usług cyfrowych, kierowanie ludźmi i poprawa jakości baz danych, rozwiązywanie złożonych, wieloletnich zawiłości geodezyjno-prawnych. Jednocześnie była to praca, która dała mi doskonałe doświadczenie samorządowe. Drugi powód jest taki, że Gmina Piaseczno to mój dom, a gołym okiem widać, że brakuje w nim kobiecej ręki. Trudno mi się zgodzić ze stylem i jakością, która w tej chwili panuje w mieście i poza nim. Problemy komunikacyjne, oświata, inwestycje wodno – kanalizacyjne, odwodnieniowe, agresywna ekspansja deweloperów czy architektura niespójna z krajobrazem, przy jednoczesnej wszechobecnej wycince drzew – to nie są właściwe kierunki dla rozwoju miasta i gminy. My mieszkańcy Piaseczna mamy prawo do godnego życia, prywatności i odpoczynku wśród zieleni. Moim marzeniem jest, aby Gmina Piaseczno rozwijała się pięknie i była naszym wspólnym domem, z którego jesteśmy dumni.
Dlatego podjęłam decyzję o starcie w nadchodzących wyborach samorządowych.

Każdy z kandydatów na stanowisko wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, prezentuje swój program wyborczy. Pani program wyborczy obejmuje 12 kierunków programowych. Co Pani chce zaoferować mieszkańcom miasta i gminy Piaseczno?
Mój program wyborczy jest dość obszerny. Tak jak Pan wspomniał, obejmuje on 12 głównych kierunków rozwoju. Na pierwszym miejscu postawiłam na poprawę komunikacji i infrastruktury drogowej. Największą bolączką są ogromne korki. Chcę udrożnić połączenia z Warszawą tj. zintegrowanie dróg z liniami kolejowymi, z Puławską i Puławską BIS, wykonanie obwodnicy miasta, aby południowa strona Gminy nie musiała dojeżdżać do Warszawy przez Piaseczno. Ważne jest połączenie transportu kolejowego z autobusowym tak, aby mieszkaniec otrzymał dobrą ofertę transportową i przesiadkową. Istotna będzie także współpraca i rozwój linii autobusowych z sąsiednimi gminami. Już w przypadku linii uzupełniającej L-1 widzimy, że korzyści z jej funkcjonowania ma gmina Lesznowola i Piaseczno. Będę zabiegać o uruchomienie projektu przebudowy tzw. linii siekierkowskiej, który pozwoli na dobry i dogodny dojazd do Warszawy mieszkańcom północnej części Gminy Piaseczno. Chcę bardzo mocno postawić na inwestycje, bo to one napędzają dalszy rozwój Piaseczna. Budowa dróg, obwodnicy Piaseczna, ścieżek pieszo-rowerowych, obejmujących całą gminę, poprawa bezpieczeństwa na drogach. W tym aspekcie niezwykle ważna będzie współpraca ze wszystkimi zarządcami dróg na terenie gminy Piaseczno: Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich, ze Starostwem Powiatowym w Piasecznie. Absolutnym dla mnie priorytetem będą inwestycje wodno-kanalizacyjne i odwodnieniowe. Jak bardzo są ważne? To pokazało mijające lato. Przez suszę, w części gminy zabrakło wody w kranie. Innym razem w dniu obfitych opadów, część ulic zamieniła się w potoki i jeziora. Mieszkańcy na portalach społecznościowych nie kryli swojego oburzenia tą sytuacją. Do takich rzeczy nie powinno dochodzić. Ilość wody dostarczana do gospodarstw domowych powinna nadążać za liczbą nowych mieszkańców. Do tego dochodzą inne elementy jak poprawa jakości wody, uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców, hermetyzacje oczyszczalni ścieków, czy też budowa nowych sieci na terenie gminy Piaseczno.
Kolejnym punktem jest edukacja. Jestem mamą trójki dzieci, bolączki rodzica nie są mi obce. Moje dzieci chodziły do piaseczyńskich przedszkoli i szkół. Ponadto mieszkam na stosunkowo „młodym osiedlu”, rozmawiam z ludźmi i wiem, z jakimi problemami muszą się zmierzyć. Nie muszę chyba nikogo przekonywać, że inwestycja w edukację, to najlepszy kapitał, który budujemy dla naszej przyszłości i przyszłości naszych dzieci. Dlatego potrzebne są nowe inwestycje, choćby budowa Szkoły Podstawowej w Julianowie, czy rozbudowy innych szkół np. w Chylicach, Głoskowie. Kiedy myślimy o szkole i młodzieży, to przychodzi mi od razu na myśl — wolontariat. Mamy wiele zdolnej, wspaniałej młodzieży, która może efektywnie pomagać osobom starszym i niepełnosprawnym. Moje dzieci aktywnie włączyłam w wolontariat. Polecam tę formę wszystkim rodzicom młodzieży szkolnej. Same zalety. Ze swojej strony chcę nadmienić, że dla mnie bardzo ważna będzie pomoc i zaktywizowanie osób starszych i niepełnosprawnych. Tak, żeby mieli nie tylko od nas wsparcie, ale by także byli wsparciem i ważnym głosem rozsądku i doświadczenia dla młodszych. Za przykład mogę podać Młodzieżową Radę Gminy, Piaseczyńską Radę Seniorów czy Kluby Seniora działające na naszym terenie, gdzie wiele osób odnajduje się w swojej roli, tworzą się przyjaźnie, wspólne wyjścia na koncerty, imprezy plenerowe. To jest piękne i budujące. Dlatego chcę dalej wspierać te działania i szukać nowych możliwości niesienia im pomocy. Nie można też zapomnieć o rozwoju bazy kulturalno-sportowej. Jeśli chodzi o kulturę, to widzę potrzebę budowy nowej sali widowiskowej. Obecna, w okresie jesienno-zimowym wypełnia się po brzegi. Niestety z powodu ograniczonej ilości tzw. wejściówek, wielu mieszkańców nie może uczestniczyć w koncertach, czy też spotkaniach z wielkimi postaciami kina, książki czy teatru. Niezbędny jest również nowy basen gminny, w tym zewnętrzny, w formie parków wodnych i centrum sportu. Chciałabym dokończyć i znacznie rozwinąć to, czego się nie udało moim poprzednikom. Pragnę nadmienić, że poruszyłam tylko kilka elementów mojego programu, dlatego też zapraszam do odwiedzin mojej strony internetowej: www.monikajaroszewska.pl, gdzie można zapoznać się ze szczegółowym programem.

W programie, który Pani zaprezentowała, została poruszona sprawa budowy dróg lokalnych. Nie tak dawno temu mieszkańcy Złotokłosu zauważyli, że na przełomie każdego lutego i marca, w ich miejscowości wiele ulic jest nieprzejezdnych… Są dziury, które wypełnia woda, brakuje odwodnienia. Czy ma Pani pomysł, a może plan dla tych miejscowości?
Tak, nosi on nazwę „Zrównoważony Rozwój”. Moim celem jest osiągnięcie zrównoważonego rozwoju poprzez doraźną i systemową pomoc wszystkim lokalnym miejscowościom, oczywiście w ramach możliwości finansowych Gminy. Obecnie możemy zaobserwować szybko rozwijające się miejscowości i osiedla, gdzie infrastruktura drogowa, wodno-kanalizacyjna, jak również odwodnieniowa w stosunku do potrzeb jest niewydolna, są to m.in.; Józefosław i Julianów, Osiedle Słowicza, Osiedle Lech, Osiedle Jedność, Chylice i Chyliczki to jedne z wielu, które potrzebują pomocy. Chcę to zmienić, to jeden z moich priorytetów.

Wspomniała Pani o budowie nowej Szkoły Podstawowej w Julianowie. Czy uważa Pani, że ta inwestycja powinna być zrealizowana w nadchodzącej kadencji samorządowej?
Doskonale mi są znane bieżące sprawy i problemy Józefosławia i Julianowa, bo mieszkam w Józefosławiu. Znam sytuację Szkoły Podstawowej w Józefosławiu, na ulicy Kameralnej. Szkołę tą, początkowo planowano na dużo mniejszą liczbę uczniów. Aktualnie do niej uczęszcza ponad 1600 dzieci. W pierwszych klasach w tym roku przyjęto ponad 250 dzieci. Jak w wielu innych piaseczyńskich szkołach podstawowych, potrzebne jest rozgęszczenie. W edukacji nie chodzi o ilość, tu przede wszystkim najważniejsza jest jakość kształcenia i godne warunki pracy dla kadry nauczycielskiej i dzieci. Julianów w ciągu ostatnich lat bardzo dynamicznie się rozwija. Dalsze perspektywy rozwoju wskazują na to, że szkoła jest niezbędna. Tym bardziej że nie tylko szkoła w Józefosławiu wymaga rozgęszczenia, ale również pobliska szkoła w Chylicach. Tam też jest dużo dzieci i nauka jest trudna. Odpowiadając na pytanie; tak, jestem za tym, żeby jak najszybciej została zbudowana szkoła w Julianowie. Grunty są już wykupione. Teraz trzeba przystępować do dokumentacji projektowej i do realizacji tej inwestycji.

Jest Pani jedyną kandydatką na stanowisko burmistrza Piaseczna. A przecież kobiety to: ciepło, to decyzyjność, to rodzinna atmosfera, to kompetencje.
Rzeczywiście posiadam te wszystkie cechy, o których Pan wspominał. Jako pracująca mama muszę być decyzyjna, zorganizowana, stanowcza, wymagająca. Muszę umiejętnie zarządzać czasem i ludźmi, a poza tym: być uśmiechnięta, ciepła i kobieca. W działaniu kobiet najważniejsze jest planowanie, zarządzanie i konsekwencja: czy to w domu, rodzinie np. w wychowywaniu dzieci, czy w pracy.
Patrząc na przykłady sąsiednich gmin: Lesznowoli i Tarczyna, tj. Pani Wójt Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik i Pani Burmistrz Barbary Galicz, to muszę powiedzieć, że obie panie przez wiele lat doskonale odnajdują się w swojej roli i bardzo dobrze zarządzają swoimi gminami. Z powodzeniem realizują wiele trudnych inicjatyw i inwestycji, takich jak: budowa szkół czy dróg, sieci wodnokanalizacyjnej i odwodnieniowej. Obu paniom leży na sercu dobro mieszkańców i dobro gmin, w których sprawują swój mandat samorządowy, dla mnie, jest to równie ważne. Kobieta to spokój i gwarant dobrej współpracy, bo kobiety łagodzą obyczaje. Podsumowując powyższe; śmiem powiedzieć, że nadszedł czas na zmiany, czas, aby to kobieta zaczęła zarządzać Miastem i Gminą Piaseczno. 21 października zapraszam Państwa do głosowania na moją kandydaturę.

Autor: Kamil Myszyński

Materiał wyborczy sfinansowany ze środków finansowych komitetu wyborczego KWW Nasza GMINA-Nasz POWIAT.

7 thoughts on “Kobiety są prawdziwymi architektkami społeczeństwa

 • Wrzesień 18, 2018 at 11:17 pm
  Permalink

  Pani Moniko! Jest Pani wybawieniem, trzeba posprzątać te Piaseczyńskie układy, naprawić bajzel który tu powstał, ukrócić panowanie deweloperki. Jestem całym sercem za Panią, życzę grubej skóry i powodzenia!

  Reply
 • Wrzesień 18, 2018 at 11:38 pm
  Permalink

  Z Moniką miałam przyjemność współpracować w jednym z projektów w urzędzie. Dała się poznać jako konkretna, merytoryczna i profesjonalna osoba. Zawsze życzliwa i uśmiechnięta, bardzo pomocna. Monika cały urząd za trzyma za Ciebie kciuki! Powodzenia !

  Reply
 • Wrzesień 18, 2018 at 11:43 pm
  Permalink

  Kij w mrowisko Pani włożyła! Cały sztab się zebrał i obmyślał; jak tu Pani zaszkodzić, jak listy ustawić! Życzę Pani powodzenia bo wkracza Pani do gniazda os!

  Reply
 • Wrzesień 19, 2018 at 7:09 am
  Permalink

  To prawda. Ta kobieta ma szansę naprawić ten pustostan, który zostawi pokolenie krawczyńskich. Nasze miasto w porównaniu z innymi to po prostu wiocha. Tak trzymaj pani Moniko.

  Reply
 • Wrzesień 21, 2018 at 2:47 pm
  Permalink

  Panią Monikę poznałam w urzędzie powiatowym, to fantastyczna kobieta, zorganizowana, poukładana, merytoryczna i konkretna ponadto pomocna i uczynna. Pani Moniko ma Pani mój głos! Pozdrawiam Krystyna Miłowska

  Reply
 • Październik 14, 2018 at 8:19 am
  Permalink

  Jeśli burmistrz to tylko z Józefosławia! Pani Monika jest inteligenta, piękna i zagraża układowi i koalicji PO&PIS, więc nie dziwcie się Państwo, że w jej stronę w internecie skierowany jest hejt. Na debacie wypadła rewelacyjnie, pomimo bezczelnego zachowania znajomych królika.

  Reply
 • Październik 15, 2018 at 10:32 pm
  Permalink

  Fantastyczna kobieta z kilturą osobistą na wysokim poziomie. Przystojna, mądra i miła! Będziemy na Panią głosować !

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *