Idą podwyżki

Podczas ostatniej Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych, burmistrz Konstancina-Jeziorny pan Kazimierz Jańczuk zapowiedział, że przedstawi radnym na najbliższej sesji Rady Miejskiej, założenia do nowego przetargu na zagospodarowanie odpadów komunalnych. Sesja planowana jest dopiero na dzień 5 marca. Ale już dzisiaj wiemy jakie założenia do nowego przetargu przyjęła gmina Konstancin-Jeziorna.

Projekty uchwał
– Wiele wskazuje na to, że czekają nas podwyżki. Przeglądam właśnie materiały otrzymane do sesji, a wśród nich są: projekt uchwały ws. opłat i stawek za odbiór, projekt uchwały ws. zakresu świadczenia usług odbioru odpadów – napisał na swoim oficjalnym profilu na portalu społecznościowym Facebook, radny Krzysztof Bajkowski.

Projekt przygotowany na sesję zakłada podwyżkę opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W przypadku śmieci zbieranych w sposób selektywny opłata miałaby wynieść – 31 zł od osoby, a jeżeli nie segregujemy naszych odpadów, to będziemy musieli jeszcze dopłacić kolejne 16 zł od osoby, bo opłata za niesegregowane odpady ma wynieść, aż 47 zł od osoby.

Już na Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych burmistrz Kazimierz Jańczuk zapowiadał: „Skłaniamy się do podziału gminy na trzy sektory:
1 sektor – zabudowa wielorodzinna,
2 sektor – zabudowa jednorodzinna w Konstancinie-Jeziornie i w dwóch sołectwach: Bielawa i Kierszek.
3 sektor – zabudowa jednorodzinna w sołectwach.
Proszę, abyście Państwo przemyśleli, jaka ma być częstotliwość odbioru odpadów w poszczególnych sektorach”.

Ten zaproponowano podział, znalazł swoje odzwierciedlenie w projekcie uchwały przygotowanym na sesję Rady Miejskiej. Prawdopodobny podział na sektory:
1) Zabudowa wielolokalowa
2) Zabudowa jednorodzinna w rejonie miasta + sołectwa Kierszek i Bielawa
3) pozostała zabudowa jednorodzinna.

Jeśli chodzi o częstotliwość odbioru odpadów, to został dokonany podział z uwzględnieniem zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej.

Częstotliwość odbiorów w zabudowie jednorodzinnej:
– odpady biodegradowalne – 1 raz / 2 tygodnie
– odpady zmieszane – 1 raz / 2 tygodnie
– papier, szkło i plastiki – 1 raz / 1 miesiąc
– opony, gabaryty, sprzęt elektryczny – 2 razy / rok
– choinki – 1 raz / rok

Częstotliwość odbiorów w zabudowie wielolokalowej:
– odpady biodegradowalne – 3 razy / 1 tydzień
– odpady zmieszane – 3 razy / 1 tydzień
– papier i plastiki – 1 raz / 1 tydzień
– szkło – 1 raz / 1 miesiąc
– gabaryty i sprzęt elektryczny 1 raz / 1 kwartał
– opony, gabaryty, sprzęt elektryczny, choinki – 2 razy / rok

Projekty uchwał będą teraz przedstawiane i omawiane na posiedzeniu Komisji Budżetu i Spraw Majątkowych 26 lutego (wtorek) godz. 17 .00 – Sala Posiedzeń UMiG Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77. Po konsultacjach projekty uchwał powinny trafić pod obrady V sesji Rady Miejskiej, która jest planowana na dzień 5 marca (wtorek) na godz. 10:00.

Autor: Kamil Myszyński

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *