Debata w Uwielinach

Kadencja samorządowa 2014-2018 w Prażmowie dobiegła końca. Cztery lata temu o stanowisko wójta gminy Prażmów ubiegało się dwóch kandydatów: Sylwester Rajmund Puchała i Grzegorz Pruszczyk. Wybory wygrał Sylwester Puchała, który zdobył 54,16% (2387 głosów) i po czteroletniej przerwie ponownie został wójtem gminy Prażmów. Grzegorz Pruszczyk przegrał, bo zdobył zaledwie 45,84% (2020 głosów), co nie wystarczyło na odnowienie mandatu wójta. Można by powiedzieć, że tamte wybory są już bez żadnego znaczenia… W końcu minęły cztery lata, a panowie Puchała i Pruszczyk, zgodnie zrezygnowali z ubiegania się o stanowisko wójta gminy Prażmów. Ale w grze pozostali ich najbliżsi współpracownicy — wicewójtowie: Maciej Michalski i Jan Adam Dąbek, którzy współpracowali z obydwoma Panami w ciągu ostatnich lat i kadencji. Do panów Michalskiego i Dąbka dołączył jeszcze trzeci kandydat – Łukasz Żywek, sołtys miejscowości Gabryelin i były gminny radny.

Debata kandydatów w Uwielinach
Z inicjatywą zorganizowania debaty wyszła sołtys Uwielin — Teresa Wójcicka i Ochotnicza Straż Pożarna w Uwielinach. Wszyscy trzej kandydaci przyjęli zaproszenie na debatę i w dniu 13 października o godz. 20:00 stawili się w budynku OSP Uwieliny, aby porozmawiać o przyszłości i dalszych kierunkach rozwoju gminy Prażmów. Debata trwała, aż 2,5 godziny, dzięki temu udało się poruszyć wiele lokalnych problemów, które na co dzień dotykają mieszkańców gminy, jak i poszczególnych sołectw.

Krótka prezentacja kandydatów
Debata rozpoczęła się od krótkiej prezentacji wszystkich trzech kandydatów. Jako pierwszy przedstawił się sekretarz powiatu piaseczyńskiego – Maciej Michalski. – Jestem obecnie sekretarzem powiatu piaseczyńskiego. Mam wyższe wykształcenie, studiowałem na wydziale socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Wydziale rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jestem rysownikiem prasowym, w tej chwili cyklicznie publikuje w tygodniku Solidarność. Co do moich propozycji dla mieszkańców. Odbyłem już z mieszkańcami naszej gminy, sześć spotkań w trakcie trwania tej kampanii wyborczej. Na tych spotkaniach dużo mówię o swoich planach i zamierzeniach, ale także słucham naszych mieszkańców i wynika mi z tego, że najważniejszy dla naszej społeczności będzie transport publiczny. Trzeba zweryfikować sieć połączeń autobusowych, być może wprowadzić nową „elkę”. Dwa kolejne ważne punkty to: kanalizacja i gazyfikacja. Nowy wójt od pierwszych dni po wyborach, będzie musiał przystąpić do planowania kolejnych kroków, w zakresie realizacji sieci kanalizacyjnej oraz stworzenia warunków dla gazyfikacji. Druga część mojego programu opiera się na zagadnieniach miękkich. Często na spotkaniach powtarzacie Państwo, że macie problem w komunikacji z władzami gminy, z naszym samorządem lokalnym. W swoim programie postawiłem na oddawanie jak największego pola, do podejmowania decyzji przez mieszkańców. Takim dobrym przykładem na to jest choćby fundusz sołecki, ale także widzę możliwość na uruchomienie budżetu obywatelskiego. Chcę także stworzyć nowe narzędzia do konsultacji społecznych, tak, aby udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji był jak największy – prezentował swoją kandydaturę Maciej Michalski z KWW Macieja M. Michalskiego. Jako drugi zaprezentował swoją kandydaturę, obecny wicewójt gminy Prażmów Pan Jan Adam Dąbek. – Żonaty, trójka dzieci, wykształcenie wyższe, kierunek zarządzanie finansami publicznymi, zarządzanie zasobami ludzkimi. Proszę Państwa mam bardzo duże doświadczenie samorządowe. Od 20 lat pracuję już w samorządzie lokalnym, byłem wiceburmistrzem Piaseczna, wicestarostą, przez dwie kadencje byłem Starostą, a teraz mam przyjemność pracować dla Państwa jako wicewójt gminy Prażmów, już od czterech lat. W ciągu ostatnich czterech lat udało się zwiększyć dochody budżetowe gminy Prażmów z około 30 mln zł do ponad 45 mln zł. Do tego na inwestycje wydaliśmy 27 mln zł i jest to absolutny rekord! Mój program wyborczy oparłem na ciągłości podjętych działań. Rozpoczęliśmy proces kanalizacji, przebudowaliśmy drogi, obydwie szkoły, kończymy ośrodek zdrowia. Wszystko, co proponuje w swoim programie, rozłożyłem na całą nadchodzącą kadencję, w której wszystko powinniśmy zrobić. Obiecywać możemy dużo, natomiast jak to w Biblii piszą: „Poznacie nas po owocach” – podkreślił Jana Adam Dąbek, kandydat KWW Nasza GMINA-Nasz POWIAT na stanowisko wójta gminy Prażmów. Jako ostatni zaprezentował się Łukasz Żywek, z KWW Wspólnie Ożywimy Prażmów. – Mam 35 lat, żonaty. Pracuję w jednej z mazowieckich instytucji kultury na kierowniczym stanowisku. Zajmuje się między innymi pozyskiwaniem środków zewnętrznych, zarządzam dużym zespołem. Jeśli chodzi o moją działalność samorządową, to od 5 lat jestem sołtysem miejscowości Gabryelin. W poprzednie kadencji samorządowej przez 2 lata byłem radnym w gminie. Zauważam, że borykamy się z tymi samymi problemami: z brakiem ciśnienia wody, wpadamy naszymi samochodami w te same dziury na drodze, oddychamy powietrzem pełnym smogu. Chcę to po prostu zmienić, chcę tutaj wspólnie z Państwem doprowadzić do tego, żeby w naszej gminie żyło się nam po prostu lepiej. Jeśli chodzi o mój program, to większość spraw jest zbliżony do moich kontrkandydatów. Nie ma, co ukrywać, że pewne priorytety są dla mnie oczywiste jak choćby: kanalizacja, gazyfikacja, poprawa infrastruktury drogowej. Chciałbym się skupić na bezpieczeństwie, na naszych drogach. Jest to duży problem! Jesteśmy świadkami codziennych wypadków, giną nasi sąsiedzi, nasi bliscy… Pragnę skupić się także na budowie chodników, ciągów pieszo-rowerowych. Postawić większy akcent na kulturę. Przecież w ostatnich dniach, straciliśmy dworek Ryxów w Prażmowie… Jako przyszły wójt chciałby go odzyskać i wyremontować. Tak, aby służył naszym mieszkańcom, jako ośrodek kultury, biblioteka czy też miejsce spotkań. Mam doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, chciałbym korzystać z programów ministerialnych, samorządowych, a także unijnych – wyliczył Łukasz Żywek.

Za co Panowie kochają naszą gminę?
To pytanie jako pierwsza zadała sołtys Uwielin, odpowiadali wszyscy kandydaci. Jako pierwszy Jan Adam Dąbek. – Bardzo wiele mnie łączy z gminą Prażmów. Zarówno prywatnie, jak i samorządowo. Po pierwsze sentyment, po drugie znajomi, przyjaciele, a po trzecie plany na przyszłość. Wiele lat temu zdecydowałem się, że będę tutaj mieszkał, dlatego kupiłem nieruchomość na tzw. stare lata. Czas szybko leci, powoli to się zbliża. Przez ostatnie cztery lata mojej pracy, poznałem gminę jeszcze lepiej i potwierdzam, że mój wybór, którego dokonałem kilka lat temu, był świetny i trafiony. Samorządowo uważam, że jest to gmina do wielkiego rozwoju. Opowiem Państwu jeszcze pewną anegdotę 🙂 Pan wójt Puchała, kiedy mnie przekonywał, żebym został jego zastępcą, to przypomniał mi moją wypowiedź na otwarciu budynku Urzędu Gminy Prażmów, kiedy w swojej wypowiedzi powiedziałem m.in. takie słowa: „Że kiedykolwiek miałbym zostać wójtem, to właśnie w takiej gminie jak Prażmów. Z tego względu, że można w niej jeszcze wiele dobrego zrobić. Inne gminy, niestety trzeba już tylko naprawiać”. Tutaj można jeszcze zrobić „perełeczkę” urbanistyczną, komunikacyjną i można tak doprowadzić infrastrukturę, żeby ludzie chcieli tutaj mieszkać, żyć i za to właśnie tę gminę kocham – opowiadał Jan Adam Dąbek. Drugi odpowiadał na pytanie Pani sołtys, Łukasz Żywek. – Wychowałem się w gminie Prażmów, tu mam swoją rodzinę, tu mam swoich znajomych. Jako mieszkaniec zdecydowałem się kandydować, bo chcę, żeby nam wszystkim żyło się jak najlepiej. Żeby z każdym rokiem komfort naszego życia był coraz większy, wyższy i lepszy – mówił. Ostatni odpowiadał Maciej Michalski. – Kiedy w 2011 roku zacząłem tutaj pracować, to poznałem wiele osób. Z którymi do dzisiaj utrzymuje bardzo dobre relacje. Przez te wszystkie lata, kiedy już nie jestem wójtem, te relacje przetrwały próbę czasu, a moje przyjaźnie i znajomości z tymi osobami nadal są bardzo dobre. Chcę po prostu dalej służyć – zapewnił Maciej Michalski.

Walka sportowa, czyli pytania kandydatów do kandydatów
Była to najciekawsza część debaty, która wywołała wiele napięć i interakcję kandydatów na stanowisko wójta gminy Prażmów. Każdy z kandydatów mógł zadać swoim dwóm konkurentom po trzy dowolne pytania. Czas odpowiedzi wynosił dwie minuty. Pierwsze pytanie, do swoich konkurentów skierował Łukasz Żywek. – W swoich programach wyborczych, Panowie poruszyli temat przejmowania dróg prywatnych w poczet dróg gminnych. Jakimi kryteriami będziecie się Panowie kierować przy przejmowaniu tych dróg? Nie oszukujemy się, w skali gminy takich dróg jest kilkadziesiąt kilometrów. Tylko w przypadku Gabryelina widzę kilka kilometrów takich dróg. Jakie będą kryteria przejmowania, tych dróg? Skąd wziąć na to środki? – pytał Łukasz Żywek. Jako pierwszy odpowiadał Maciej Michalski. – Ten postulat zaczął się od filmiku, który nagrałem na nasz fan page. Później jakby środowisko Pana Dąbka podchwyciło ten postulat. Wynikał on z tego, że w tej kadencji w Urzędzie Gminy pojawiło się kilka grup mieszkańców zainteresowanych oddaniem dróg prywatnych gminie. W tej sprawie postuluje wyłącznie wejście w dialog z tymi właścicielami, którzy wyrażą wolę przekazania swojej drogi, gminie w darowiźnie. Jeżeli mówimy o tym regulaminie, to po pierwsze nie wyobrażam sobie, żeby był on przyjęty przy biurku wójta. Będzie to, przez zemnie dyskutowane z radnymi i będzie na pewno dotyczyło to dróg, które mają funkcję dla jakiegoś środowiska sąsiedzkiego – zakończył swoją wypowiedź Maciej Michalski. Drugi odpowiadał Jan Adam Dąbek. – Rada Gminy na początku kadencji podjęła uchwałę o zawieszeniu przejmowania dróg na cztery lata ze względu finansowych. Pieniądze były potrzebne do realizacji wielu ważnych inwestycji. Na koniec kadencji Rada Gminy wycofała się z tego. Jest bardzo dużo chętnych, żeby przekazać własne drogi gminie. Dlatego Rada Gminy upoważniła mnie, aby powstał regulamin przejmowania dróg. W pierwszej kolejności powinny być przejmowane te drogi, które służą wszystkim, czyli np. dojście do peronu, przejścia do szkoły. Na terenie naszej gminy są też drogi bardzo dobrze przygotowane do przejęcia z utwardzona nawierzchnią, latarniami i one jak tylko gmina będzie miała pieniądze, to także będą przejmowane. Musi być prowadzona także pewna synchronizacja i kolejność działań z ramienia gminy: najbardziej potrzebne drogi, później potrzebne drogi i na końcu, jeśli będzie nas na to stać, to możemy przejąć każdą drogę – prezentował regulamin Jan Adam Dąbek.
Przyszedł czas na pytania Macieja Michalskiego, skierowane do Jana Adama Dąbka. – Po tej debacie chciałbym pojechać do wsi, którą zaraz Pan wymieni w swojej wypowiedzi, w której połączę się z szerokopasmowych Internetem. Ponieważ, kiedy w roku 2014, Pan Sylwester Puchała wygrał wybory, to przystąpili Panowie do opracowywania strategii rozwoju gminy Prażmów. Zapisali Panowie w tej strategii postulat, cel operacyjny – zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu. W terminie realizacji tych celów napisano, że w 2020 roku, ten szerokopasmowy Internet już będzie. Co oznacza, że wchodzimy w ostatni czas realizacji. Panie wójcie dokąd mam jechać? – pytał Maciej Michalski.
– Najbliżej do Prażmowa. Zamykamy projekt szerokopasmowego Internetu dla szkół, w tej chwili w obydwu szkołach będzie szerokopasmowy Internet. Mamy podpisany z Orange porozumienie na bazie, którego będziemy chcieli, żeby cała gmina była objęta szerokopasmowym Internetem. W pierwszej kolejności budynki użyteczności publiczne. Po szkołach przyjdzie czas na Urząd Gminy, a dopiero później po kolei Internet trafi do Państwa domów – odpowiadał na pierwsze pytanie, Jan Adam Dąbek. Drugie pytanie dotyczyło, ewentualnych powiatowych koalicji i udziału w nich kandydata Jana Adama Dąbka. – Kandyduje Pan z listy Nasza Gmina – Nasz Powiat. Jeżeli w wyniku prowadzonych przez Państwa rozmów koalicyjnych w Radzie Powiatu, otrzyma Pan propozycję udziału w zarządzie powiatu. To czy Pan przyjmie taką propozycję?
Proszę Państwa, skoro zdecydowałem się być u Państwa, to po prostu będę i pokażę, że ta gmina może wyglądać. Pan Maciej troszeczkę mnie sprowokował, dlatego pokaże grafikę. Kadencja ta Pana Macieja, to są inwestycje, kadencja ta, to są moje inwestycje. W ciągu czterech lat rządów, 7 mln zł na inwestycję przeznaczył Pan Michalski, a 27 mln zł było naszym udziałem. Przy zmniejszeniu zadłużenia. I to chyba Państwu wystarczy – mówił Jan Adam Dąbek.

Nie mogło zabraknąć w bloku pytań kandydatów tematu realizowanej inwestycji kanalizacyjnej w Ustanowie. Pytania w tym bloku zadaje Jan Adam Dąbek i pierwsze kieruje do Macieja Michalskiego. – Twierdzi Pan, że kanalizacja miała trzyletnie opóźnienie… Że kanalizacja była dobrze przygotowana, że porozumienie z gminą Piaseczno było bardzo dobre. To proszę powiedzieć wszystkim mieszkańcom: Jaki był stan zaawansowania robót na moment Pana odejścia z urzędu? – pytał Jan Adam Dąbek. – Przypominam, że byłem zastępcą wójta Pruszczyka. Zostawiliśmy projekt sieci kanalizacyjnej, z podziałem na etapy. Także byliśmy już po uzgodnieniach z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczących uzyskania pożyczki, którą Panowie według tego samego mechanizmu pozyskaliście dopiero w 2017 roku. No to w 2015 roku, również był prowadzony nabór i można było aplikować o te środki finansowe. Zostawaliśmy także porozumienie z gminą Piaseczno. To są konkrety – dodawał Maciej Michalski. W tym wątku pytanie do Jana Adama Dąbka również skierował Łukasz Żywek. – Mam do Pana pytanie odnośnie kanalizacji i inwestycji realizowanej w Ustanowie. Jakie będą jednostkowe koszty, jeśli chodzi o kanalizację? – pytał Łukasz Żywek. – Kanalizacja jest jedną z najważniejszym inwestycji, którą w tej chwili robimy. Jednak jest ona dosyć kosztowna. Źle podpisane porozumienia poprzez naszych poprzedników i nieszczęśliwe włączenie się do Wólki Kozodawskiej… Gdybyśmy dzisiaj musieli policzyć, tak jak liczy się zgodnie z przepisami, to kanalizacja musiałaby kosztować 18,00 zł. Dlatego podjęliśmy decyzję, że mieszkańców gminy Prażmów na to po prostu nie stać. Dlatego cały koszt tej inwestycji bierzemy na gminę. Dla Państwa pozostanie tylko koszt eksploatacji tej bieżącej, ta kwota nie powinna, przekroczyć 14 zł – odpowiadał Jan Adam Dąbek.

Nie mogło zabraknąć oczywiście tematu dworku Ryxów w Prażmowie. To pytanie do swoich kontrkandydatów skierował Jana Adam Dąbek. – Z wykształcenia zajmuje się Pan kulturą, wspomniał Pan o tym na początku debaty. Proszę powiedzieć na dzisiaj: Skąd można wziąć pieniądze na renowację dworku Ryxów? – pytał Jan Adam Dąbek. Środki finansowe są przyznawane w ramach programu ochrony zabytków w ministerstwie kultury i dziedzictwa narodowego. Zapoznałem się z naborami wniosków z ostatnich kilku lat i jeśli chodzi o podobne obiekty, o równej wartości historycznej. To takie wnioski były przyjmowane i takie środki były przyznawane. Oczywiście nie od razu na całość inwestycji. Nie oszukujmy się, tego nie zrobimy w rok… Jest to wieloletnia inwestycja. To jest nasza wizytówka. Jeśli o to nie zadbamy, to co nam pozostanie? – pytał Łukasz Żywek. To samo pytanie, choć w trochę zmienionej formie zostało zadane Maciejowi Michalskiemu. – Co Pan zrobił przez czteroletnią kadencję dla dworku Ryxów? – ponownie pytał Jan Adam Dąbek. Bardzo się cieszę, że zadał mi Pan to pytanie. Zrobiłem ciut więcej niż Pan. Otóż odpalamy i szukamy tych stron, na których są środki unijne. Jest Narodowe Centrum Nauki, które dysponuje pieniędzmi na badania naukowe i wpadłem wówczas na taką koncepcję, że w porozumieniu z Politechniką Warszawską, która będzie liderem projektu, pozyskamy środki na rewitalizacje tegoż dworku jako na badania naukowe. Badania naukowe są refundowane w 100% ze środków unijnych. Zostawiłem Panom współpracę z tą Politechniką. Z tego, co wiem, za nim jeszcze Pan został wicewójtem, to wójt Puchała spotkał się z opiekunem tego projektu i podziękowali sobie za tą współpracę. Kompletnie tego nie rozumiem… Miało być pozyskane 5 mln zł. Nie wiem, czemu nie aplikowaliście o te środki w 2015 roku…

Mieszkańcy mieli głos
W ostatnim panelu, to mieszkańcy mogli zadawać swoje pytania kandydatom. Poruszono wiele bardzo ważnych społecznych kwestii. Po pierwsze pytano o kwestię powołania służby terenów zielonych, po drugie rozmawiano o bezpieczeństwo publiczne, a po trzecie, o sprawę obniżenia podatków, w szczególności od środków transportu. – Obniżenie podatków jest w moim programie – zaczął odpowiadać jako pierwszy Maciej Michalski. – Na pewno gmina musi ruszyć pod względem biznesowym – zapowiadał z kolei kandydat Jan Adam Dąbek.

Trzech kandydatów, trudny wybór
Po 2,5 godziny debata kandydatów na stanowisko wójta gminy Prażmów, dobiegła końca. Przed Państwem stoi bardzo trudny wybór tego najlepszego kandydata, który obejmie fotel wójta gminy Prażmów po odchodzący z tego stanowiska Sylwestrze Puchale. Czy będzie to Jan Adam Dąbek, Maciej Michalski, a może Łukasz Żywek? Tego wyboru dokonacie już Państwo poprzez postawienie znaku „X” przy jednym z trzech kandydatów. Zachęcamy Państwa do udziału w wyborach samorządowych w dniu 21 października.

Autor: Kamil Myszyński

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *