Cieszyć się życiem

Rada Miejska w Piasecznie na XXXII sesji powołała do życia nowy organ doradczy – Piaseczyńską Radę Seniorów. Rada powstała w celu zapewnienia seniorom większego wpływu na bieżące sprawy lokalne, a zwłaszcza te dotyczące najstarszego pokolenia mieszkańców. Głównym celem Piaseczyńskiej Rady Seniorów jest służenie seniorom i reprezentowanie ich spraw wobec władz samorządowych.

PROBLEMY SENIORÓW

Apele o poprawę życia seniorów w gminie Piaseczno były kierowane od dawna. Wielokrotnie podnoszone były kwestie braku miejsc do wspólnych spotkań, rozmów, czy też integracji społecznej dla najstarszego pokolenia mieszkańców. Padały nawet stwierdzenia, że emeryci są zepchnięci na dalszy plan. Często nawet sami seniorzy rezygnowali z aktywności, bo przecież posiadają niewielkie środki finansowe na swoje życie. Potwierdziły to słowa Anny Janusz – prezes Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Piaseczyńskiej – Kobieta nie przychodziła na nasze spotkania. Wybrałam się do niej. Pytam: „Czemu nie przychodzisz?” -” A bo wiesz, ja już dwa tygodnie z domu nie wychodziłam…” Oniemiałam…Mówię, „ale przychodź, przychodź”. -”A po co? Mam skromną rentę. Nie mam gdzie iść” – przedstawiła obrazowo sprawę pani prezes. W podobnym tonie wypowiadała się Gabriela Helak z fundacji Żyj Aktywnie po 50-tce – „Pracuję z ludźmi starszymi. Widzę, że nie koniecznie ich potrzeby są zauważane. Ich apel nie koniecznie dociera do władz. Seniorzy nie mogą być traktowani przedmiotowo. Nie mogą tylko i wyłącznie być nabywcami naszych usług. Muszą być potraktowani jako podmiot, który ma głos w tym, co się dzieje w naszej gminie” – podkreśliła. O potrzebie zmiany w podejściu do seniorów mówiła także radna Hanna Krzyżewska – „Jestem troszeczkę bliżej spraw seniorów, niż większość z Państwa. Dlatego uważam, że te sprawy są różne i na pewno troszeczkę inne, niż powiedzmy pokolenia średniego” – zauważyła radna. Teraz to wszystko ma się zmienić, dzięki nowej radzie.

CELE NOWEJ RADY

Celem działania Piaseczyńskiej Rady Seniorów jest integracja, wspieranie i reprezentowanie środowiska osób starszych na zewnątrz poprzez: ścisłą współpracę z władzami gminy przy rozstrzyganiu istotnych spraw seniorów, integrację i wspieranie środowiska osób starszych oraz reprezentowanie zbiorowych potrzeb osób starszych, przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetów i działań na rzecz seniorów, zgłaszanie uwag do przekazanych do zaopiniowania aktów prawa miejscowego, inicjowanie działań na rzecz dialogu międzypokoleniowego, wspieranie i informowanie o różnorodnych formach działalności kulturalnej i edukacyjnej, wydawanie opinii, formułowanie wniosków służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów, czynne uczestnictwo w tworzeniu długofalowej polityki senioralnej gminy. Kadencja Rady będzie trwała 3 lata. W skład Rady wejdzie nie więcej niż 27 osób w tym: dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej wskazanych na mocy uchwały. Członków Rady delegują organy statutowe organizacji pozarządowych (NGO) skupiających seniorów, przedstawicieli podmiotów działających na rzecz poprawy jakości życia osób starszych, w szczególności: Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klubów Seniora oraz przedstawicieli instytucji samorządowych, które zajmują się problemami osób starszych w gminie Piaseczno. Organizacje delegują przedstawicieli w liczbie nie większej, niż dwie osoby, bez względu na liczbę członków danej organizacji.

POTENCJAŁ SENIORÓW

Dzięki nowej radzie będzie można wykorzystać duży potencjał osób starszych, o czym szerzej opowiedziała Gabriela Helak z fundacji Żyj Aktywnie po 50-tce – „To nie jest tylko zaspakajanie ich potrzeb, ale mają też wiele potencjału, wiele możliwości, które gmina i Państwo jako radni możecie wykorzystać. Po to, żeby nam wszystkim żyło się lepiej”. Na bardzo dobrą współpracę nowej Piaseczyńskiej Rady Seniorów z władzami lokalnymi liczy burmistrz Zdzisław Lis – „Mam nadzieję, że ta Rada będzie takim konstruktywnym ciałem, które będzie inicjowało różnego rodzaju sprawy i stanowiło faktycznie ciało doradcze Rady Miejskiej i Burmistrza”.

Autor: Kamil Myszyński

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *